Markedsføring - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i markedsføring som nettkurs. Kurset fokuserer på forståelsen av sentrale begreper og modeller innenfor markedsføring og markedsføringsledelse.

Beskrivelse:
Målet med emnet er å gi en grunnleggende innføring i markedsføringsfaget og i markedsføringsledelse og vise betydningen av å være markedsorientert. Denne kunnskapen vil også danne et grunnlag som andre fag bygger videre og gi studenten et rammeverk for forstå sammenhengen med andre bedriftsøkonomiske emner. Målet med emnet er å gi studentene en grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring mot forbrukere.

Studentene skal forstå og verdsette betydningen av å være markedsorientert - spesielt hvor viktig det er å sette mål og utarbeide planer basert på innsikt i kunders behov og konkurrenters aktiviteter. Dette emnet gir studentene et rammeverk som vil gjøre det lettere å se hvordan andre fag de tar henger sammen i en helhet.

Markedsføring består av følgende tema:
• Markedsføringens begreper og perspektiver
• Markedsorientert ledelse
• Markedsstrategi og planleggingsprosessen
• Foretakets mål, visjon og forretningsidé
• Markedsstrategier
• Merkevarestrategi og merkevarebygging
• Situasjonsanalyse
• Analyse av forbrukermarkeder og forbrukers kjøpsatferd
• Segmentering og målgruppeutvelgelse
• Posisjonering og bruk av markedsføringsmiksen
• Produktutvikling
• Konkurransestrategier
• Markedskommunikasjon
• Kampanjer

Læringsmål:
I dette emnet vil du få en grunnleggende innføring i begreper, teorier og modeller innen markedsføringsledelse. Dette vil være en ganske bred gjennomgang av mange temaer – som også vil danne grunnlaget for videre studier av andre emner og spesialiseringer innenfor markedsføringsfaget.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet 3 timer