Markedsføring - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 11.950

Vi tilbyr nettkurs i markedsføring. Emnet fokuserer på forståelsen av sentrale begreper og modeller innenfor markedsføring og markedsføringsledelse. Målet med emnet er å gi en grunnleggende innføring i markedsføringsfaget og i markedsføringsledelse og vise betydningen av å være markedsorientert.

Beskrivelse:
Denne kunnskapen vil også danne et grunnlag som andre fag bygger videre og gi studenten et rammeverk for forstå sammenhengen med andre bedriftsøkonomiske emner. Målet med emnet er å gi studentene en grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring mot forbrukere. Studentene skal forstå og verdsette betydningen av å være markedsorientert - spesielt hvor viktig det er å sette mål og utarbeide planer basert på innsikt i kunders behov og konkurrenters aktiviteter. Dette emnet gir studentene et rammeverk som vil gjøre det lettere å se hvordan andre fag de tar henger sammen i en helhet.

Markedsføring består av følgende tema:
• Markedsføringens begreper og perspektiver
• Markedsorientert ledelse
• Markedsstrategi og planleggingsprosessen
• Foretakets mål, visjon og forretningsidé
• Markedsstrategier
• Merkevarestrategi og merkevarebygging
• Situasjonsanalyse
• Analyse av forbrukermarkeder og forbrukers kjøpsatferd
• Segmentering og målgruppeutvelgelse
• Posisjonering og bruk av markedsføringsmiksen
• Produktutvikling
• Konkurransestrategier
• Markedskommunikasjon
• Kampanjer

Læringsutbytte:
I dette emnet vil du få en grunnleggende innføring i begreper, teorier og modeller innen markedsføringsledelse. Dette vil være en ganske bred gjennomgang av mange tema - som også vil danne grunnlaget for videre studier av andre emner og spesialiseringer innenfor markedsføringsfaget.

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Vi bruker læringsportalen Canvas.

Her finner du blant annet:
• Forelesningsvideoer
• Oversikt over pensum og studieløp
• Læringsmål
• Planleggingsverktøy
• Øvingsoppgaver
• Innleveringsoppgaver
• Mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.

Gjennomføring:
Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Ettersom dette er et nett-emne forutsettes det at du har tilgang til en PC / Mac med oppdaterte nettlesere.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs i markedsføring

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse

Dokumentasjonsfrist:
• Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Kursmateriell:
Du må selv kjøpe pensumbøkene til emnet. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.

Eksamen / sertifisering:
Skriftlig hjemmeeksamen - varighet 5 timer