Bachelor i anvendt psykologiKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Rullerende opptak
Varighet: 3 år
Pris: 42.100 pr semester

Vi tilbyr bachelor i anvendt psykologi. Med en Bachelor i anvendt psykologi blir du utrustet med kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i en rekke ulike yrker, og som i liten grad vil bli erstattet av teknologiske løsninger i fremtiden.

Studiet er lagt opp med varierte forelesninger og prosjektarbeid. I tillegg tilbyr studiet fleksibilitet ved at mange temaer også presenteres på nett, blant annet som videoforelesninger og øvingsoppgaver.

Psykologi søker å finne svar på spørsmål som handler om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer. Hvordan har du utviklet den personligheten du har? Hvordan påvirkes du av andre mennesker? Hvordan påvirker du andre mennesker? Og hva har dette å si for valg av jobb, parforhold og livsstil?

For å svare på slike spørsmål må du ha innsikt i de mange ulike faktorene som påvirker oss. Denne innsikten får du med en Bachelor i anvendt psykologi. Du vil kunne forklare og forutsi handlinger til mennesker, alene og i grupper. Du vil forstå de kognitive mekanismene som ligger bak, og du vil kunne beskrive deres emosjoner. Videre vil du kunne vurdere alt dette i en større sammenheng. For eksempel ved å uttale deg om samfunnsutviklingen og hvordan den påvirker mental helse.

Praktisk tilnærming
Gjennom studietiden vil du opparbeide et solid teoretisk grunnlag, men også være i stand til å anvende etablert kunnskap i nye kontekster. Bachelorgraden har et stort fokus på å sette psykologisk kunnskap ut i praksis. Du vil blant annet lære å utføre og analysere egne observasjoner, studier og psykologiske tester.

Hva lærer du?
Moderne psykologi bygger på en lang tradisjon med forskningsbasert kunnskap, og utforskes med både teknologi og analyseverktøy for å forstå kompleksiteten som ligger bak menneskelige fenomener. Som anvendt fag praktiseres psykologi med fokus på både generelle trekk og spesifikke situasjoner, samtidig som du ivaretar individets verdighet. I løpet av studietiden skal du opparbeide deg den kunnskapen og de ferdighetene som kreves for å fordype deg i et fenomen eller for å forstå en persons situasjon.

Første studieår dekker psykologiens historie og de ulike retningene som har vokst frem, i tillegg til grunnleggende prinsipper innen personlighet og sosialpsykologi, samt kognitiv og emosjonell utvikling, fra fødsel til alderdom.

I det andre året utvides disse prinsippene med abnormal psykologi og kognitiv psykologi. Du får anvende din teoretiske kunnskap mot utfordringer knyttet til, blant annet, psykiske lidelser, livskvalitet, bevissthet, tankeprosesser og digital teknologi.

Det siste året kan du fordype deg i selvvalgte temaer og bacheloroppgave, og du har muligheten til å reise ut og oppleve kulturen og undervisningsmiljøet i et annet land.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i anvendt psykologi

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse