Internkommunikasjon og merkebygging - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i internkommunikasjon og merkebygging som nettkurs. Internkommunikasjon og merkebygging lærer deg at det er medarbeiderne som gjennom sine forutsetninger og adferd skaper verdier for forbrukere og andre interesserte.

Beskrivelse:
Internkommunikasjon og merkebygging gir deg innsikt i hvordan kulturen og miljøet på arbeidsplassen påvirker medarbeiderne sitt engasjement i merkevaren. Kurset setter HR-ledelse og merkebyggingsteori i sammenheng, og fokuserer på viktigheten av organisasjonens menneskelige kapital. En bedrift er avhengig av den menneskelige kapitalen (de ansatte) for å lykkes, og dette kurset gir deg verdifull og nyttig kunnskap om fagområdet. Det vil hjelpe deg til å lykkes med å bygge merkevaren gjennom de ansattes adferd og væremåte.

Internkommunikasjon og merkebygging består av følgende tema:
• Intern merkebygging
• Å definere merket
• Gjøre merket levende

Læringsmål:
Kurset gir deg innsikt i hvordan kulturen på arbeidsplassen kan bidra til økt merkevareengasjement hos de ansatte. I tillegg vil du lære om prosesser som medarbeiderne kan bruke til å definere og levere merkevarer. Etter gjennomført kurs vil du forstå viktigheten og utfordringene som forbinder menneskelige ressurser og bedriftens merkevarebygging.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Språk:
• Forelesningene i kurset er på engelsk
• Oppgavetekstene vil være på norsk

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Underveisevaluering og fremmøteeksamen - Eksamen varighet 3 timer