Bachelor i fysisk aktivitet og ernæringKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 50.600 pr semester

Vi tilbyr bachelor i fysisk aktivitet og ernæring som er et praktisk studium, der en del av fagene baserer seg på at du selv er aktiv. Dårlig fysisk form og usunt kosthold er noen av de viktigste årsakene til livsstilssykdommer.

Innhold:
Samtidig er mange allerede fysisk aktive, men trenger veiledning og motivasjon for å opprettholde eller forbedre helsen sin og prestasjonene sine. En bachelor i fysisk aktivitet og ernæring gir varierte jobbmuligheter. Du kan for eksempel jobbe innen treningsbransjen, bedriftshelsetjenesten, idrettsklubber, skolehelsetjenesten, skolefritidsordningen, eldreomsorgen og i frivillige organisasjoner. Dette bachelorstudiet er også et godt utgangspunkt for videre mastergradsstudier.

Utdanningen gir deg både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne. På Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring lærer du om den friske menneskekroppens struktur og funksjon.

Du lærer også om ulike fysiologiske tilpasninger som skjer under utvikling, aldring og trening, for deretter å kunne planlegge og lede arbeid med fysisk aktivitet tilpasset mennesker på ulike nivåer og stadier i livet. Du vil også lære om livsstilsrelaterte sykdommer og lidelser, samt deres årsaksforhold, og du vil kunne forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kostholdets betydning for helse på bakgrunn av kjennskap til sentrale vitenskapelige artikler på fagfeltet.

Program:

1 år)
• Anatomi og fysiologi 1
• Anatomi og fysiologi 2
• Anatomi og fysiologi 3
• Sykdomslære 1
• Sykdomslære 2
• Samfunn, individ og vitenskapelig metode

2 år)
• Aktivitetslære 1
• Treningslære
• Grunnleggende ernæring
• Aktivitetslære 2
• Fysisk aktivitet og helse
• Ernæring og helse

3 år)
• Tilpasset fysisk aktivitet for ulike befolkninsgrupper
• Ernæring og prestasjon
• Vitenskapsteori, metode og statistikk
• Motiverende kommunikasjon
• Metoder innen helsekartlegging
• Bacheloroppgave

Praksis:
Ekstern praksis gjennomføres på en bedrift eller frisklivssentral, slik at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til det virkelige yrkesliv.

Målgruppe for kurset

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er utdanningen for deg som har lyst til å jobbe med mennesker.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse

Vis flere tilsvarende kurs: