Economics for business - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Economics for business som nettkurs. I dette kurset lærer du deg en systematisk tilnærming til beslutningsprosesser og hvordan du gjenkjenner, bruker og tolker økonomisk informasjon fra interne og eksterne kilder.

Beskrivelse
Kurset starter med å skissere grunnleggende økonomiske konsepter og undersøke hvordan markedssystemet fungerer. Ulike markedsstrukturer og deres innvirkning på organisasjoner blir gjennomgått, og myndighetenes rolle i økonomien blir undersøkt.

Relevante aspekter ved makroøkonomien blir introdusert med fokus på virksomhetseffekt og beslutningstaking. Dette blir fulgt av en redegjørelse for internasjonale økonomiske spørsmål.

Economics for business består av følgende temaer:

• Næringslivsøkonomi
• Markedsmekanisme
• Etterspørsel og tilbud
• Markedsstruktur
• Faktormarkeder
• Rollen til offentlige myndigheter
• Det makroøkonomiske miljøet
• Makroøkonomisk politikk
• Internasjonal handel og globalisering
• Forskningsaktivitet

Gjennomføring
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk
På normert deltid vil du bruke to år på hele graden. Det er da forventet at du tar to kurs pr. semester og tre på det siste semesteret.

Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg.

Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs.

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Economics for business

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen