Data og teknologi til forretningsbruk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (2,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: Tilgang til læringsportal 18 måneder
Pris: 4.450

Vi tilbyr nettkurs om data og teknologi til forretningsbruk. I dette emnet lærer du om data i betydningen digital informasjon, og du lærer om teknologier som muliggjør og bidrar til den digitale transformasjonen samfunn og arbeidsliv står oppe i.

Innhold:
For å forstå og kunne utnytte de forretningsmessige mulighetene i dagens og fremtidens digitaliserte samfunns- og næringsliv, er det nødvendig med grunnleggende forståelse for sentrale prinsipper innenfor data og teknologi.

Hva mener vi egentlig med data og big data? Og hva er Business Intelligence? Hvilke teknologier er de viktigste premissgiverne i den digitale økonomien, og hva er det ved disse teknologiene som gjør at de forandrer rammevilkår og forretningsmodeller i en rekke ulike bransjer? Hvilke forretningssystemer er viktige for effektiv drift og fremtidsrettet utvikling av en virksomhet eller organisasjon? Hvordan kan virksomheter nyttiggjøre seg data og teknologi som utgangspunkt for beslutninger og innovasjon? Dette er sentrale spørsmål i dette emnet.

Emnet starter med å definere hva et informasjonssystem er, og du lærer om lagring og prosessering av data, og hva det er som gjør et operativsystem så viktig i forretningssammenheng. Videre lærer du om muliggjørende teknologier som kunstig intelligens og Internet of Things. Du får også innsikt i hvordan big data legger til rette for datadrevne prosesser og innovasjon, og hva 5G-nettet kan bety for teknologiutvikling og forretningsutvikling. Deretter lærer du om vanlige forretningssystemer, og hvordan de både kan effektivisere forretningsdrift og generere data som kan brukes i forretningsutvikling gjennom såkalt Business Intelligence. Gjennom hele emnet gis det eksempler fra aktuelle bransjer, og det legges til rette for å knytte læringen til bransjer eller arbeidsplasser du er spesielt interessert i. «Data og teknologi til forretningsbruk» består av følgende hovedtema:

• Informasjonssystem, maskinvare og programvare
• Data og muliggjørende teknologier
• Forretningssystemer og business intelligence

Læringsutbytte
I dette emnet får du en innføring i vanlige digitale teknologier og forretningssystemer. Teknologi og systemer legger til rette for digitalisering av virksomheter, og emnet gir studentene kunnskap og ferdigheter til å delta og bidra til virksomheters teknologiske valg. Emnet vil fokusere på hvordan private og offentlige selskaper kan utnytte data som skapes av nye teknologier og systemer til å oppnå konkurransefortrinn.

Dette emnet inngår i
Administrasjon og ledelse

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:
• Forelesningsvideoer
• Oversikt over pensum og studieløp
• Læringsmål
• Planleggingsverktøy
• Øvingsoppgaver
• Innleveringsoppgaver
• Mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.

Gjennomføring:
Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Ettersom dette er et nett-emne forutsettes det at du har tilgang til en PC / Mac med oppdaterte nettlesere.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettkurs om data og teknologi til forretningsbruk

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse

Kursmateriell:
Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.

Eksamen / sertifisering:
Hjemmeeksamen