Pedagogikk årsenhet - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Start når du vil, hele året
Varighet: 2 semestre
Pris: 36.000 pr semester

Vi tilbyr årsenhet i pedagogikk som nettstudie. Årsenhet i pedagogikk tar for seg pedagogiske grunnbegreper, og hva som kjennetegner god pedagogikk. Studiet tar utgangspunkt i pedagogiske teorier, og vektlegger det kreative aspektet ved pedagogisk arbeid.

Beskrivelse:
Studiet gir en innføring i pedagogiske teorier og relasjonelle forhold som grunnlag for å forstå hva som påvirker mennesker gjennom læring, oppdragelse og undervisning.

Årsenheten består av 4 kurs, hvert på 15 studiepoeng, som også kan tas enkeltvis.
• Emne 1: Innføring i pedagogikk
• Emne 2: Sosialiserings- og oppdragelsesteori
• Emne 3: Spesialpedagogikk
• Emne 4: Pedagogisk rådgiving og veiledning

Kursene må tas i kronologisk rekkefølge. Studenter som ønsker å gjennomføre flere emner per semester, må gjennomføre alle obligatoriske arbeidskrav innen en modul før de kan begynne på neste modul. Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne. Årsenheten i pedagogikk er ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og vil ikke gi deg undervisningskompetanse.

Læringsmål:
Etter studiet vil du ha kunnskap om pedagogisk teori, pedagogisk historie og pedagogisk praksis. Studiet vil gi innsikt i generell pedagogisk teori, spesialpedagogisk teori og pedagogisk rådgiving og veiledning. Denne kunnskapen danner grunnlaget for pedagogiske handlinger og videre studier innen pedagogikk.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker årsenhet i pedagogikk

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanseKursavgiften inkluderer:
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Høyskolen Kristiania er ansvarlig for studiet og utsteder karakterutskrift når du har bestått eksamen i alle kursene.