Master i ledelseKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (120 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 2 år
Pris: 41.200 pr semester

Med vår nye Master i ledelse fra Høyskolen Kristiania blir du en ettertraktet kandidat som kan bidra til økt verdiskaping i både private og offentlige virksomheter. Det utdannes hvert år tusenvis av bachelorkandidater i økonomi og administrasjon ved norske institusjoner.

NHOs årlige kompetansebarometer viser samtidig at det norske arbeidsmarkedet vil etterspørre stadig mer ledelseskompetanse i årene som kommer. Dette mastergradsstudiet gir deg kunnskap om hvordan du kan bruke ledelse og styring som verktøy, se helheten i hva som kreves for å drive prosesser framover, og hvordan man leder andre i ulike situasjoner. Studiet har en klar profil mot ledelsesfeltet og gir deg bred innsikt og praktiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og lede endrings- og utviklingsarbeid.

Det differensierer dette masterstudiet fra for eksempel en master i siviløkonomi. Undervisningen gir deg oppdatert forskningsbasert kunnskap innenfor ledelse i bred forstand. Du lærer å forstå og vurdere forskningsresultater, og anvende disse i praksis for å analysere og vurdere hvordan organisasjoner fungerer når de er i endring og utvikling. Med praktiske caser fra næringsliv og offentlig forvaltning lærer du å planlegge, gjennomføre og presentere prosjekter i samarbeid med andre.


Master i ledelse er delt inn i 3 hovedtemaer:
• Endring og innovasjon i organisasjoner
• Styring og ledelse som virkemidler
• Ledelse av medarbeidere og deg selv


Undervisningen vil gi deg oppdatert kunnskap om forskningsfronten på aktuelle problemstillinger innenfor ledelse i bred forstand. Du lærer å forstå og vurdere forskningsresultater, og anvende disse i praksis for å analysere og vurdere hvordan organisasjoner fungerer når de er i endring og utvikling.

Du vil være en aktiv deltaker i undervisningen gjennom å jobbe med praktiske caser fra næringsliv og offentlig forvaltning, presentere prosjekter og skrive prosjektoppgaver. Du vil lære å planlegge og gjennomføre prosjekter i samarbeid med andre. Du vil få en bred kunnskap som gjør deg attraktiv for mange typer jobber i både offentlig og privat sektor, og et solid grunnlag for fremtidige lederposisjoner.


Program:

1 år)
• Styring og ledelse
• Organisasjoner i endring
• Kunnskapsledelse
• Kvantitativ metode og analyse
• Ledelse av innovasjonsprosesser
• Ledelse og samspill
• Strategisk analyse
• Økonomisk styring og analyse

2 år)
• Kvalitativ metode
• Individets psykologi
• Lederutvikling
• Selvledelse
• Masteroppgave


Utveksling:
I løpet av masterløpet ditt har du muligheten til å søke om utveksling hos følgende studiesteder i utlandet:

England:
• University of Hertfordshire, Hatfield

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker master i ledelse

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

Karakterkrav:
• Minimum gjennomsnittskarakter på 3,5. (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1)

Fagkrav til fordypningsfagene i grunnutdanningen:
Fagkravene er minst 80 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag, hvorav det i:
• Metodefag kreves at kandidatene har tatt et innføringsemne i samfunnsvitenskapelig metode på 7,5 studiepoeng
• Økonomifag kreves at kandidatene har tatt et innføringskurs i bedriftsøkonomi på 7,5 studiepoeng
• Organisasjonspsykologi eller organisasjonsteori kreves at kandidatene har tatt 7,5 studiepoeng