Credit Risk Management - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr nettbasert kurs i Credit Risk Management. Kurset tar for kredittrisikomodellering, vurdering og håndtering av kredittrisiko gjennom de problemene som kan oppstå når bedrifter står i økonomisk nød og går konkurs.

Innhold:
Kredittrisiko er en stor bekymring for markedsaktørene. Dette emnet gir en forståelse av kredittprosessen, fra god kreditt til dårlig, og forvaltningen av økonomisk nød.

Managing Personal Competencies består av følgende tema:
• Introduksjon: styring av kredittrisiko
• Regnskapsforståelse
• Expert og ratio systemer
• Kreditt scoring og modellering standard
• Markedsbaserte kredittmodeller
• Markedsstandardmodeller
• Styring av kredittrisikoen i et bedrifts miljø
• Økonomisk nød
• Konkurs

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Emnet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hvordan du skal jobbe med emnet til enhver tid.

Tidsbruk:
Det er ingen begrensning på hvor lang tid du kan bruke på et emne, du vil derfor ha tilgang til emnet helt til du har fullført og bestått eksamen.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs i Credit Risk Management

Opptakskrav:
Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse. For å få opptak gjennom realkompetanse må følgende dokumenteres:
• 25 år eller mer i løpet av opptaksåret
• 5 års arbeidserfaring eller mer

Kursmateriell:
Elektronisk pensum er inkludert i emneavgiften. Denne får du tilgang til i læringsportalen. Hvis du ønsker pensumet i permer, kan du selv bestille dette direkte fra EBS via email.

Eksamen / sertifisering:
Heriot-Watt University arrangerer to eksamensperiode i året; Major diets og Minor diets. Det blir arrangert eksamen på mer enn 350 steder i over 150 land verden over. I Norge er det er mulig å velge eksamensavleggelse i følgende byer: Ålesund, Bergen, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim i major periodene. I minor periodene tilbys eksamen kun i Oslo.

OBS! Vi kan ikke garantere at ønsket sted vil bli innfridd, da det er EBS som setter opp eksamensplan på grunnlag av alle påmeldinger. EBS legger ut informasjon om dette under kommunikasjonsfanen i studentportalen hos EBS. Det er en 3-timers skriftlig eksamen som avholdes på engelsk.