Makroøkonomi - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i makroøkonomi som nettkurs. Makroøkonomi gir deg en innføring i viktige makroøkonomiske emner og gir deg en forståelse for hvordan du kan analysere økonomiske problemstillinger.

Beskrivelse:
Det legges særlig vekt på å diskutere hvordan myndighetene kan innvirke på den private sektor ved sin økonomiske politikk. Ferdighetsmålene for kurset knytter seg til metodiske ferdigheter og økonomisk analyse. Du skal lære å bruke grafer og algebra til å analysere økonomiske problemstillinger knyttet til makroøkonomi.

Det er et sentralt ferdighetsmål at man skal kjenne til de ulike nasjonalregnskapsbegrepene og sammenhengene mellom disse. Dette er nødvendig kunnskap for å kunne bygge opp makroøkonomiske modeller og drøfte virkninger av økonomisk politikk og andre påvirkninger som økonomien blir utsatt for.

Makroøkonomi består av følgende tema:
• Makroøkonomi
• Nasjonalregnskapet
• Produksjon og tilbud
• Etterspørsel, investering og konsum
• Økonomisk aktivitet på kort sikt
• Konjunkturer og økonomisk aktivitet
• Arbeidsmarked og lønnsdannelse
• Lønnsvekst og arbeidsledighet
• Rente og pengepolitikk
• Pengepolitikk etter finanskrisen 2008 - 2009
• Finanspolitikk

Læringsutbytte:
Gjennom kurset skal du utvikle en kritisk holdning til markedsøkonomien som økonomisk system og særlig velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Du må selv kjøpe pensumbøkene til kurset. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil.

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk

Eksamen/sertifisering:
Fremmøteeksamen (3 timer)
Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november