Master i markedsføringsledelseKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (120 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 2 år
Pris: 47.000 pr semester

Vi tilbyr master i markedsføringsledelse. Master i markedsføringsledelse gir deg dybdekunnskap om framtidens forbrukere og forbereder deg på krevende lederutfordringer i arbeidslivet.

Master i markedsføringsledelse er forankret i selve kjernen i markedsføringsfaget og det som er markedsførerens unike bidrag i organisasjonen: forståelse av forbrukeren og markedet. Dette mastergradsstudiet gir deg innsikt i hvordan forbrukertrender, markeder og samfunnet utvikler seg, og forståelse av hvordan du kan omsette denne innsikten i virkningsfull markedsføring.

En helhetlig forståelse sikres gjennom eksponering for fag som psykologi, antropologi, sosiologi, økonomi og historie. Sammen bidrar disse elementene til at du vil være godt rustet til å lede markedsføringsfunksjoner i næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet.

Master i markedsføringsledelse er delt inn i 3 hovedtemaer:
• Metoder for innsikt
• Forbruker- og markedskunnskap
• Markedsføringsstrategier

Slik danner du et solid grunnlag for framtidige lederposisjoner og blir attraktiv for mange typer jobber. Om du er særlig interessert i forskning, vil en mastergrad fra dette studiet kvalifisere deg for opptak til et PhD-studium.


Program:

1 år)
• Kvalitativ metode og vitenskapsteori
• Forbrukerantropologi
• Forbrukerpsykologi
• Økonomisk historie
• Kvantitativ metode og analyse
• Økonomisk analyse og styring
• Økonomisk sosiologi
• Kommunikasjons- og mediestrategi

2 år)
• Anvendt markedsanalyse
• Markeds- og merkevarestrategi
• Markedskanaler
• Tjenestemarkedsføring og serviceinnovasjon
• Masteroppgave


Karriere:
Studiet gir deg praktiske ferdigheter og en akademisk spisskompetanse som gjør deg attraktiv for markedsavdelinger, kommunikasjonsavdelinger, mediehus og byråer, i så vel privat som offentlig sektor. Samtidig vil du etter mastergraden være kvalifisert for doktorgradsstudier innen markedsføring. Dine analytiske evner vil også bli utviklet og forbedret gjennom caseløsninger, gruppearbeid og metodefag.

Kombinert med vår dyrking av kritisk, selvstendig tenkning gir dette gode muligheter for en karriere innen ledelse, konsulentvirksomhet og andre analytiske stillinger. En mastergradsutdanning er krevende, men etter endt utdanning vil du erfare en betydelig utvikling – både profesjonelt og personlig – som vil være av stor verdi i ditt kommende arbeidsliv.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker master i markedsføringsledelse

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:
• Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum 3,5 (mellom B og C)

I tillegg må du ha:
• 7,5 studiepoeng i metodefag
• 7,5 studiepoeng i økonomifag
• og 15 studiepoeng i markedsfag.