Derivatives - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Derivatives som nettkurs. Derivatives gir deg forståelse for derivater som er sentrale verktøy når bedrifter skal overføre og redusere risiko.

Innhold:
Ifølge Robert Merton er risikostyring en av de viktigste funksjonene i finanssystemet og også en av de analytiske pilarene innenfor finans. Teorien om opsjonsprising er en av de viktigste ideene innenfor finans, en teori som Myron Scholes og Robert Merton fikk Nobelprisen for. Det er viktig for finansansatte som håndterer finansielle problemer, å forstå derivatprising. Derivater er viktige risikostyringsverktøy for bedriftene.

Dette kurset består av følgende tema:
• Derivater som byggeklosser
• Termininstrumenter
• Ikke-standardiserte terminkontrakter
• Standardiserte terminkontrakter
• Bytteavtaler (swaps)
• Grunnleggende prinsipper om opsjoner
• Opsjonsprising
• Black-Scholes-opsjonsprisingsmodellen
• De greske bokstavene i opsjonsprising
• Tillegg til den grunnleggende opsjonsprisingsmodellen
• Å bruke derivater og kurssikring (hedging)

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Derivatives

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift.

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen