Økonomistyring - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 11550

Vi tilbyr nettbasert kurs i økonomistyring. Kurset gir deg innsikt i internregnskapets nytte som informasjonssystem for økonomisk styring og kontroll - og hvordan man kan integrere behandlingen av budsjettet og driftsregnskapet.

Beskrivelse:
Du får en innføring i hvordan man kan bygge opp driftsregnskap/produktkalkyler etter selvkost- og bidragsmetoden, og hvordan man kan nyttiggjøre seg data fra driftsregnskap og produktkalkyler. Videre lærer du hvordan man benytter standardkostregnskap, og hvordan man benytter lønnsomhetsanalyser som verktøy. Budsjettering av inntekter, kostnader, resultat, likviditet og balanse er viktige temaer.

Økonomistyring består av følgende tema:
• Økonomisk styring
• Kostnadsstandarder
• Standardkostregnskapet
• Resultatrapportering, avviksanalyse og fleksibelt budsjett
• Just in Time og beholdningskontroll
• Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) - begreper og prinsipper
• Relevante kostnader og beslutningsproblemer
• Prissetting
• Budsjettet
• Fastsettelse av budsjettmål
• Budsjettering av inntekter, kostnader og resultat
• Likviditetsbudsjettering
• Balansebudsjettering
• Oppfølging og kontroll
• Lønnsomhetsanalyser ved hjelp av ABC-leverandører, kunder og aktiviteter

Læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført dette emnet skal du på kunne utvikle økonomistyringssystemer og på egen hånd kunne budsjettere inntekter, kostnader, resultat, likviditet og balanse.

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Vi bruker læringsportalen Canvas.

Her finner du blant annet:
• Forelesningsvideoer
• Oversikt over pensum og studieløp
• Læringsmål
• Planleggingsverktøy
• Øvingsoppgaver
• Innleveringsoppgaver
• Mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.

Gjennomføring:
Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Ettersom dette er et nett-emne forutsettes det at du har tilgang til en PC / Mac med oppdaterte nettlesere.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs i økonomistyring. Kurset er for deg som ønsker å få en forståelse av en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring.

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse
• I tillegg bør du ha forkunnskaper tilsvarende 6001 Innføring i bedriftsøkonomi eller 6324 Bedriftsøkonomi

Dokumentasjonsfrist:
• Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Kursmateriell:
Du må selv kjøpe pensumbøkene til emnet. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.

Eksamen / sertifisering:
Skriftlig, oppmøteeksamen - varighet 3 timer