Corporate Governance - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Corporate Governance som nettkurs. Corporate Governance gir en forståelse for hvordan man oppnår en balanse mellom justering av eksterne og interne kontroller, risikostyring og konkurranseatferd.

Innhold:
Det kan være vanskelig å lykkes med å påse at loven følges og samtidig sørge for at strategier for langsiktig suksess fastsettes og implementeres. I dette kurset skal du lære å oppnå en balanse mellom og en justering av eksterne og interne kontroller, risikostyring og konkurranseatferd.

Corporate Governance består av følgende tema:
• Problemstillinger, begreper og områder knyttet til god virksomhetsstyring
• Ekstern styring - lover og forskrifter
• Prinsipper for beste praksis og atferdsnormer
• Styret: krumtappen
• Interne kontroller og ansvarlighet
• Risikostyring
• Tilsyn med og kontroll over finansmarkedet
• Styring og økonomien i finansmarkedet
• Ekstern rapportering av behov vs. levering
• Definisjon av inkonsekvens og systemforbedring
• Virkeligheten i møte med forskrifter

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Corporate Governance

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen