Arbeidsmiljø og psykologi - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsmiljø og psykologi. Emnet vil gi deg en innføring i psykologisk teori i et organisasjons- og arbeidsmiljøperspektiv. Videre vil du lære om psykologi knyttet til arbeidslivet. Hva som skaper et godt arbeidsmiljø vil være i sentrum.

Innhold:
Du lærer grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi, og får grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner. Emnet gir innføring i psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, konflikter og konflikthåndtering, mobbing, gruppepsykologi, mangfold i arbeidslivet, persepsjon og attribusjonsteorier, fordommer og diskriminering. Emnet gir også en innføring i mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan du gjennomfører en medarbeidersamtale.

Arbeidsmiljø og psykologi består av følgende temaer:
• psykologi og organisasjonsarenaen
• perspektiver på psykososialt arbeidsmiljø
• persepsjon
• personlighet og mangfold
• grupper og team
• mellommenneskelig kommunikasjon
• stressteorier
• omstilling og sykefravær
• ulike tilnærminger til begrepet motivasjon
• jobbholdninger og trivsel på arbeidsplassen

Læringsmål:
Etter endt emne skal du ha lært grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi og ha fått grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder. Du skal skriftlig kunne gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor arbeidspsykologien, identifisere problemområder i organisasjoner og foreslå tiltak ut fra aktuell arbeidspsykologisk forskning for å håndtere disse.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen