Innføring i strategi - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr innføring i strategi som nettkurs. Innføring i strategi skal gi deg kunnskap om ulike strategiske analysemetoder. Disse vil gi deg verdifull informasjon med tanke på valg og implementering av den riktigste strategien for virksomheten.

Beskrivelse:
Innføring i strategi retter søkelyset mot den strategiske beslutningsprosessen, det å implementere valgt strategi, og ulike metoder for å organisere, kontrollere og evaluere konsekvensene av den strategien som er valgt. Videre i kurset går vi inn i hva som kommer til å være i fokus når det gjelder bedrifters strategiarbeid fremover. Sentrale emner vil være hvordan entreprenørbedrifter fungerer og hvorfor entreprenørskap stadig blir viktigere. Deretter drøftes strategiske konsekvenser av økt internasjonalisering, globalisering og fremvoksende / nye markeder.

Innføring i strategi består av følgende tema:
• Strategi som fagområde
• Strategiske analyser
• Strategisk beslutning og iverksetting
• Evaluering, kontroll og organisering av valgt strategi
• Strategitenkningen i dag og i fremtiden
• Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder
• Teknologibasert strategi
• Servicestrategi

Læringsutbytte:
Kurset skal gi deg den grunnleggende innføringen i fagområdet strategi. Du skal ut fra teorier, modeller og analysemetoder kunne identifisere, drøfte, analysere og løse strategiske problemstillinger og bidra til å bedre virksomhetens langsiktige konkurranseevne.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen/sertifisering:
Fremmøteeksamen - varighet 3 timer