Kontormedarbeider - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart på våren
Varighet: 1 år
Pris: 21.300 pr semester

Vi tilbyr nettstudie i kontormedarbeider. En kontorfaglig medarbeider er gull verdt i omtrent alle bransjer og bedrifter. Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid, og vil være med på å gjøre deg til en verdifull ressursperson for fremtidige arbeidsgivere.

Innhold:
Utdanningen gir studentene et grunnlag for administrativt arbeid innen ulike bransjer i private og offentlige virksomheter. Utgangspunktet er de grunnleggende bedriftsinterne systemer i en virksomhet. Studentene blir tatt gjennom temaer som kommunikasjon og virksomhetsforståelse, IKT-verktøy og forskjellige administrative oppgaver som saksbehandling, arkivering og arrangementsplanlegging. De får innføring i regnskap og budsjettering og lærer om prosjektarbeid som metode.

Hva du lærer:
Dette er en allsidig utdanning som gir deg mange ettertraktede kunnskaper innen praktisk kontorarbeid, blant annet innen IT, regnskap og dokumenthåndtering. Ved fullført studieløp vil du ha en god forståelse for hva som kjennetegner en dyktig kontormedarbeider, og du vil være klar for arbeidslivet som venter.

I løpet av studietiden din hos oss vil du få en grundig innføring i:
• Kommunikasjon og virksomhetsforståelse
• IKT-verktøy
• Administrative oppgaver
• Prosjektstyring

Program:
1. semester - Kontordrift (YAK-01-2)
2. semester - Kontordrift (YAK-01-2)

Undervisningsform:
Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil - også om du ikke fikk deltatt på nettsamling. Læringsplattformen?fungerer som studentenes klasserom og?gir oversikt over studiet. Her finnes?planer?som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid

Opptakskrav:
For å bli tatt opp som student på Kontormedarbeider må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:
• Fullført og bestått videregående opplæring, herunder generell studiekompetanse eller fagbrev / svennebrev.
Eller:
Realkompetanse for fagskole:
• Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
• Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet / ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid / tjeneste.
• Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent / timeantall
• Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.

Kursmateriell:
I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:
• Windows 10
• Minimum 4GB internminne (RAM)
• Mikrofon for å delta i virtuelt klasserom
• Lydkort og høyttalere / headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene.
• Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Lånekassen:
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen