Prosjektledelse - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 21.200

Vi tilbyr kurs i prosjektledelse som nettkurs. Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode på ulike former for oppgaver og i ulike organisasjoner.

Beskrivelse:
Kurset gir deg en helhetlig forståelse og grunnleggende ferdigheter innenfor prosjektarbeid. Etter gjennomført kurs kan du bruke prosjektmetoden for å løse ulike oppgaver ved å identifisere og formulere problemstillinger, initiere og planlegge prosjekter, lede og bruke ulike styringsformer for å lykkes med prosjektene. Kurset gir deg kunnskap i hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektlederen.

Videre utvikler du forståelse for hvilke verktøy og lederstiler du som prosjektleder kan bruke for å fremme måloppnåelse og arbeidsinnsats. Du lærer viktigheten av å etablere prosjektteam og kultur som gjør at prosjektet lykkes, samt hvilke metoder du kan anvende for å engasjere, inkludere og lede avhengig av oppgavens og organisasjonens særtrekk.

Du vil utvikle kompetanse som gjør deg i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter med blant annet følgende temaer:
• Prosjekt som arbeidsform - kjennetegn
• Når prosjekt er egnet organisasjonsmåte - organiseringsformer og typer
• Initiering og valg av prosjekter
• Mål i prosjekter, resultatmål og effektmål og hvordan gjøre disse målbare.
• Gevinstrealisering gjennom hele prosjektet
• Faser i et prosjekt, prosjektets livssyklus
• Prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov - budsjett
• Fremdrift, oppfølging, endring, avvik og styring av prosjekter
• Kommunikasjon, rapportering, evaluering og avslutning av prosjekter
• Prosjektlederrollen - bruk av ulike lederstiler som prosjektleder
• Utvikling, kultur og prosjektteam
• Verktøy for planlegging, organisering, styring, kontroll og ledelse av prosjekter

Læringsutbytte:
Etter gjennomført kurs skal du kunne anvende et bredt spekter av metoder og verktøy for å kunne planlegge, styre, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet 5 timer