Bachelor i Art DirectionKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 50.600 pr semester

Vi tilbyr bachelor i Art Direction. Bachelorgraden omfatter markedskommunikasjon, redaksjonell kommunikasjon og visuelle fordypningsprosjekter, hvor du som student utvikler ditt eget visuelle særpreg ut i fra talent og interesser.

Innhold:
En Art Director har det overordnede regi- og produksjonsansvaret for å lande en idé, jobber med målrettet og strategisk bruk av visuelle uttrykk, og gjennomfører den visuelle utformingen av et konsept. Visualisering er et verktøy for å løse et kommunikasjonsbehov. Å visualisere er å kommunisere, ikke å lage pene tegninger. Etisk bevissthet rundt all kommunikasjon er viktig og diskuteres i teamarbeid og tilbakemeldinger.

Du lærer presentasjon av prosjekter med lyd, bilde og tekst gjøres fra dag én, og er en viktig del av å kommunisere et budskap. Du arbeider med digitale og analoge publiseringsplattformer, TV? og -underholdningskonsepter, samfunnsinformasjon og markedskommunikasjon.

Gjennom bachelorstudiet skal studentene arbeide med ideer og konsepter, som kan danne grunnlag for visuell kommunikasjon på alle plattformer og flater. Det meste av dette arbeidet skjer i grupper, og du får løsereelle oppdrag fra ulike bransjer i løpet av studietiden. Studentene samarbeider med andre studenter på høyskolen, også i tverrfaglige grupper. Høyskolen gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere, og du knytter kontakter med fremtidige samarbeidspartnere innenfor kunst, kommunikasjon og teknologi.

Program:

1. semester)
• Metode og kreative prosesser
• Visuell kommunikasjon

2. semester)
• Visuell ledelse
• Visuell dramaturgi

3. semester)
• Strategi og samfunn
• Markedskommunikasjon

4. semester)
• Valgemne
• Redaksjonell kommunikasjon
• Kommunikasjonsdesign

5. semester)
• Valgemne

6. semester)
• Teori og metode 2
• Praksis
• Bacheloroppgave

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i Art Direction

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse