Innføring i pedagogikk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 18.000

Vi tilbyr innføring i pedagogikk som nettkurs. I dette emnet får du en grunnleggende innføring i pedagogikk som fagområde. Sentrale temaer innen faget, noen filosofiske og historiske grunntanker, noen hovedbegreper og relevante forskningstemaer- og metoder vil bli introdusert.

Beskrivelse:
I tillegg vil kriterier for god akademisk skriving bli gjennomgått. Du kan videre sette deg inn i filosofiske og historiske problemstillinger, sentrale begreper, ulike metodiske forskningsstrategier innen utdanningsvitenskapene. Du skal lære å skrive korte akademiske oppgaver med fokus på å formulere problemstillinger og diskutere disse analytisk.

Innføring i pedagogikk av følgende emner:
• Pedagogisk filosofi
• Pedagogisk historie
• Metodiske forskningsstrategier innen utdanningsvitenskapen

Læringsutbytte:
Etter endt emne vil du ha grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner det pedagogiske feltet, samt ha en forståelse for perspektiver innen pedagogisk filosofi. Du vil også kunne skrive korte akademiske oppgaver med fokus på å formulere problemstillinger og diskutere analytisk.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål, og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen/sertifisering:
Hjemmeeksamen - varighet 5 timer