Fagskole i spillutviklingKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (120 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - Rullerende opptak
Varighet: 2 år
Pris: 56.200 pr semester

Vi tilbyr fagskolestudie i spillutvikling. Spillutvikling dreier seg om å skape gode kommersielle spill, og omhandler flere fagfelt som kombinerer idé, konsept, strategiprosesser og mekanikker, presentert i digitale spill.

Innhold:
Vi lar deg spesialisere deg underveis i studieperioden da spillutviklingsfaget ikke er én fagdisiplin, men flere. Studiet omhandler ikke bare det å designe og lage spill, men også prosessene og driften rundt utviklingen. Utdanningen gir deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å utvikle kommersielle, digitale spill.

Utdanningstilbudet har fokus på oppgaveløsing og idéarbeid, og på det å utvikle en bevissthet om hva som kreves for å skape kommersielle spill. I tillegg legger utdanningen vekt på utviklingen av den enkeltes estetiske evner og kommunikasjonsferdigheter. I studiet er prosesser, metoder og verktøy viktig for at du skal få en helhetlig bransjeforståelse og erfaring med realistiske produksjonsprosesser.

Det legges opp til tverrfaglig samarbeid, og du vil samarbeide med studenter fra Musikkdesign, 3D og animasjon, Illustrasjon og Interaksjonsdesign. I siste semester får du muligheten til å spesialisere deg innenfor det fagområdet du trives best i. Det vil bli lagt stor vekt på å gi studentene praktisk erfaring gjennom å jobbe med prototyper for å demonstrere og teste funksjoner og design i utviklingen av et digitalt spill.

Program:

1. år)
• Introduksjon til spillutvikling
• Previsualisering og skisser
• Kreativitet og prototyping
• Spillmotor 1 - Programmering
• Systemdesign og programmering 1
• Prosess og prosjektledelse
• Spillmotor 2 - Design og animasjon
• Leveldesign

2. år)
• Systemdesign og programmering 2
• Historiefortelling i spill
• Ledelse, planlegging og kommunikasjon
• Spillmotor 3 - Audiovisuell design
• Systemdesign og programmering 3
• Presentasjon og profesjonell praksis
• Fordypning og bransjekunnskap
• Spillproduksjon - Fordypning

Bachelormuligheter i utlandet:
Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og ta en 1-årig påbygging for å oppnå en internasjonal bachelorgrad. Vår samarbeidspartner Education Link, hjelper deg med denne søknadsprosessen. Informasjon om hvilke universitetspartnere som tilbyr påbygging til studiet i Spillutvikling, vil bli klart om kort tid.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker fagskolestudie i spillutvikling

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse