Investering og finansiering - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 11.250

Vi tilbyr nettbasert kurs om investering og finansiering. Investering og finansiering gir deg en innføring i budsjett- og kontrollsystemer, og du får innsikt i hvordan man kan utarbeide kalkyler som underlag for investeringsbeslutninger.

Du lærer hvordan kapitalbehov kan dekkes, og hvordan du beregner kostnadene forbundet med ulike former for finansiering.

Investering og finansiering består av følgende tema:
• Budsjettering av kontantstrømmer
• Investeringskalkyler, NPV, IRR
• Før og etter skatt-kalkyler
• Nominelle og reelle kalkyler
• Usikkerhet i real- og finansinvesteringer
• Finansieringskilder og kapitalmarkeder
• Effektiv rente
• Kapitalmarkedsteori
• Fastsettelse av avkastningskrav
• Styring av arbeidskapital
• Finansiell risiko

Læringsutbytte:
Du skal være i stand til å gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringsbeslutninger samt kunne analysere hvordan investeringene best kan finansieres. Finansmarkedene er kjennetegnet med stor grad av risiko og studentene skal kunne avdekke risikokilder og hvordan bedriftene best kan beskytte seg mot uønsket risiko. Du skal også kunne bruke relevant IT-verktøy som beslutningsstøtte.

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Vi bruker læringsportalen Canvas.

Her finner du blant annet:
• Forelesningsvideoer
• Oversikt over pensum og studieløp
• Læringsmål
• Planleggingsverktøy
• Øvingsoppgaver
• Innleveringsoppgaver
• Mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.

Gjennomføring:
Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Ettersom dette er et nett-emne forutsettes det at du har tilgang til en PC / Mac med oppdaterte nettlesere.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs om investering og finansiering

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse

Kursmateriell:
Du må selv kjøpe pensumbøkene til emnet. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.

Eksamen / sertifisering:
Skriftlig oppmøteeksamen - varighet 3 timer