Investering og finansiering - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i investering og finansiering som nettkurs. Investering og finansiering gir deg en forståelse av hvorfor økonomisk planlegging er nødvendig.

Beskrivelse:
Investering og finansiering gir deg en innføring i budsjett- og kontrollsystemer, og du får innsikt i hvordan man kan utarbeide kalkyler som underlag for investeringsbeslutninger. Du lærer hvordan kapitalbehov kan dekkes, og hvordan du beregner kostnadene forbundet med ulike former for finansiering.

Investering og finansiering består av følgende tema:
• Budsjettering av kontantstrømmer
• Investeringskalkyler, NPV, IRR
• Før og etter skatt-kalkyler
• Nominelle og reelle kalkyler
• Usikkerhet i real- og finansinvesteringer
• Finansieringskilder og kapitalmarkeder
• Effektiv rente
• Kapitalmarkedsteori
• Fastsettelse av avkastningskrav
• Styring av arbeidskapital
• Finansiell risiko

Læringsmål:
Du skal være i stand til å gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringsbeslutninger samt kunne analysere hvordan investeringene best kan finansieres. Finansmarkedene er kjennetegnet med stor grad av risiko og studentene skal kunne avdekke risikokilder og hvordan bedriftene best kan beskytte seg mot uønsket risiko. Du skal også kunne bruke relevant IT-verktøy som beslutningsstøtte.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Krav til forkunnskaper:
• Kunnskaper tilsvarende kurset 6001 Innføring i bedriftsøkonomi (7,5 stp.)

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Skriftlig eksamen - varighet 3 timer