VGS: Brettspill i undervisningenKursarrangør: BRO AOF
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Hammersborggata 16, 0181 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 12:30
Varighet: 3 timer
Pris: 990

Vi tilbyr kurs i VGS: Brettspill i undervisningen. Med fagfornyelsen 2020 beveger vi oss enda ett skritt vekk fra pugge- og grammatikkskolen. Med dybdelæring som stikkord er målet i stadig større grad at elevene skal mestre språket i praktisk bruk.

Innhold:
Forstå tekster, tilpasse ordbruk til sted og situasjon, og kunne kommunisere ved hjelp av alle språkets nyanser. Men elevene trenger praktiske situasjoner å øve seg på, og det er her brettspillene kommer inn. Det utgis flere tusen brettspill i året over hele verden, og veldig mange av dem er enkle å lære. Så enkle at de lett kan brukes i et klasserom. Spillene har forskjellige mål. Noen dreier seg om å løse et mysterium, andre om å overbevise motspillerne, atter andre om å vise kunnskap på et eller annet område. Men spillene må oppleves for å kunne vite hvordan man bruker det i eget fag, og det er poenget med dette kurset.

Kursholder Nils Håkon Nordberg er lektor i engelsk, historie og samfunnsfag, og jobber også med å oversette brettspill. I dette kurset skal vi ta for oss engelskspråklige brettspill, se på og lære dem og finne ut hvordan de kan brukes i eget klasserom. I løpet av dagen rekker vi 5 - 10 spill. Dette er selvfølgelig spill som er i salg, og kan bestilles eksempelvis fra amazon.com. Mange finnes også i norske spesialbutikker.

Brettspillene vi tester ut er (med ett unntak) kun på engelsk, men mange av dem finnes også på andre språk: Tysk spesielt, men også fransk og spansk. Kurset egner seg dermed også til en viss grad for fremmedspråklærere. Kurset vil også tematisere hvordan elevene ikke bare kan spille spillene, men også overføre sine nyvunne spillferdigheter til hverandre gjennom direkte instruksjon eller video. Som med alle andre typer opplevelsebasert læring er det altså snakk om kommunikasjon på mange plan. Både inne i en gitt spillsituasjon, og utenfor.

Kursholder: Nils Håkon Nordberg

Jobber som lektor ved Drammen videregående skole, og har 15 års erfaring i skolen. Har også bakgrunn som journalist, forfatter, forlagsredaktør og brettspillutvikler. Egne fag er først og fremst engelsk og historie, og det brukes eksempler herfra. Tok master i IKT-støttet læring ved Oslo Met i 2015, med fokus på vurdering for læring. Har jobbet prøveløst de siste fire årene, etter å ha innsett at egne tilbakemeldinger etter prøver ikke var nyttige for elevene frem mot neste prøve.