Framtidas skole for bærekraftig utvikling - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 timer
Pris: 1.390

Vi tilbyr nettkurs om framtidas skole for bærekraftig utvikling, sett i lys av medborgerskap og livsmestring. I dette kurset får du en innføring i fagfornyelsens integrering av de tverrfaglige temaene med spesiell vekt på bærekraftig utvikling.

Innhold:
Bærekraftig utvikling er brennaktuelt både nasjonalt og internasjonalt. Med fagfornyelsen aktualiseres de store spørsmålene i vår tid. Dagsaktuelle kriser som klimakrise, pandemi, fattigdom og ulikhet kommer nå for fullt inn i klasserommene. Hvordan skal skolen møte disse spørsmålene? I kurset gis det en innføring i hvordan bærekraftig utvikling, sett i lys av medborgerskap og livsmestring er integrert i det nye læreplanverket LK20. Hva ligger i begrepet bærekraftig utvikling? Hvordan tolke det nye læreplanverket? Hvordan kan vi jobbe med dette i praksis?

Kursholder: Judith Klein

Judith Klein er samfunnsgeograf og lektor, og har jobbet som lærer både i grunnskolen og i videregående skole. Hun er i dag doktorgradsstipendiat ved Senter for Samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun forsker på bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap i ulike lands læreplaner. På oppdrag for Udir har Klein jobbet med utvikling av de nye læreplanene gjennom hele prosessen.

Hun satt i tverrfaglig læreplangruppe, hvor hun hadde særlig ansvar for integrering av de tverrfaglige temaene på tvers av fag. Hun satt også i kjerneelementgruppen for samfunnsfag, historie og geografi. Klein har også vært med på utviklingen av kompetansepakkene til Udir.

Målgruppe for kurset:
Barneskole, ungdomsskole, VGS, voksenopplæring, fagfornyelsen