Inkluderende læringsmiljø og mestring i skolehverdagen - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 13:00 - 16:00
Varighet: 3 timer
Pris: 1.190
Neste kurs: 30.09.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettkurs om inkluderende læringsmiljø og mestring i skolehverdagen. Inkluderende læringsmiljø og elevenes muligheter for mestring er sentrale prinsipper og grunnleggende verdier i norsk skole. Hva innebærer egentlig disse begrepene? Hvordan kan vi lykkes med å inkludere alle elever?

Innhold:
Hvordan kan vi legge til rette for at alle elever skal oppleve mestring? Med utgangspunkt i ulike definisjoner av inkludering- og mestringsbegrepene vil dette nettkurset gi noen svar på disse spørsmålene. Kurset viser også hvordan elevenes egen deltakelse og medvirkning har betydning for å lykkes med inkludering og mestring. Dette gjøres blant annet gjennom presentasjon av en femtrinnsmetode for mestring, medvirkning og motivasjon som kan bidra til at elever bevisstgjøres sin egen rolle i å skape et godt miljø der ingen blir stående utenfor.

Metoden går ut på at elevene - anonymt - skriver refleksjoner over hva som er viktig for at de skal ha det bra individuelt, og som klasse, hva de er gode på og hva som eventuelt er vanskelig. Gjennom felles drøftinger medvirker elevene selv i å finne løsninger på hvordan de kan skape en god skolehverdag for seg selv og for hverandre. Kurset er tett knyttet til den overordnede delen av fagfornyelsen. Det er praksisnært og inkluderer mange eksempler fra erfaringer i ulike kontekster.

Kursholdere: May Olaug Horverak og Gerd Martina Langeland