VGS: Relativt moderne fysikkundervisningKursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Naturfag og teknologi har fått en stor betydning i dagens samfunn. Evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori er kompetanser som vil bli enda viktigere i framtida. Likevel er det kun en liten andel elever i norsk skole som virkelig brenner for disse fagene.

Innhold:
Det blir dermed stadig viktigere å finne konkrete undervisningsmetoder som motiverer elever. Å trigge elevenes motivasjon og glede ved å lære er utfordrende innenfor klasserommets rammer, og er derfor noe som står i fokus både for naturfagslærere og forskere innen realfagsdidaktikk. En av grunnene til at elever opplever fysikk som lite relevant, kan ha opphav i innholdet i fysikklæreplaner hvor den «gammeldagse», eller klassiske, fysikken står sterkt i fokus.

Kvantefysikk og Einsteins relativitetsteori representerer den moderne beskrivelsen av verden og har erstattet Newtons beskrivelse i fysikkens forskningsmiljøer - men ikke helt i læreplanene. Denne teorien vekker begeistring blant elever, både fordi den svarer på store spørsmål om universets struktur, forklarer forbløffende fenomener som svarte hull, og er relevant for elevenes mobile hverdag med GPS-teknologi.

Den nye læreplanen i naturfag inneholder kjerneelementer som fint kan knyttes til moderne fysikk. Naturfagene har et spesielt språk og fagspesifikke måter å tenke på for å forklare fenomener og hendelser. Ved å gjøre rede for hvordan kvantefysikk bryter med klassisk fysikk og ved å gi kvalitative beskrivelser av den generelle relativitetsteorien, får elevene utvikle evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.

I dette kurset presenteres innovative og nettbaserte undervisningsopplegg som gjør det enklere å undervise generelle relativitet og kvantefysikk i videregående skole. I ressursene trekkes koblinger til elevenes hverdag, og gjennom samarbeid og dialog mellom elever og lærer danner elevene en god forståelse for grunnprinsipper i moderne fysikk.

Prosjektet ReleKvant er et fagdidaktisk forskningsprosjekt som har utviklet undervisningsressurser som skal hjelpe læreren i arbeidet med moderne fysikk og kvalitativ begrepslæring i fysikk. Kurset vil gi en praktisk opplæring i bruk av ressursene med fokus på konkrete tips og eksempler som kan brukes i daglig undervisning.

Kursinnhold:
• Naturvitenskapelige tenkemåter og kvalitativ begrepslæring i fysikk - hva gjør vi når vi ikke skal regne på det
• Generell relativitet i et nøtteskall
• Generell relativitetsteori på viten.no og innføring i bruken av programmet
• Kvantefysikk i et nøtteskall
• Kvantefysikk på viten.no og innføring i bruken av programmet

Kursholder: Magdalena Kersting

Er stipendiat i fysikkdidaktikk ved fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har studert matematikk og fysikk i Göttingen, Tyskland, og bruker den faglige bakgrunnen for å utvikle nettbaserte læringsressurser i generell relativitet. Forsker i forbindelse med forskningsprosjektet ReleKvant på elevers begrepsmessige forståelse i relativitetsteori. Har en glød for eget faget, og ønsker å tilrettelegge for god undervisning i moderne fysikk.

Vis flere tilsvarende kurs: