GRS: Hva venter elevene i matematikk fremover - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 timer
Pris: 1.390

Vi tilbyr nettkurs i GRS: Hva venter elevene i matematikk fremover, og hva vet vi om eksamen i 2023? Kjerneelementene i matematikk i LK20 legger vekt på utforsking, problemløsing, modellering, anvendelse, argumentasjon, representasjon, kommunikasjon, abstraksjon og generalisering.

Innhold:
Elevene skal utforske og oppdage sammenhenger, stille spørsmål og kommunisere sine tanker og løsningsstrategier. De skal kritisk vurdere løsninger og valg i prosessen. Dette krever at elevene opplever at det de arbeider med er relevant og at de reelt får medvirke i det daglige læringsarbeidet. Hva betyr disse endringene i matematikkfaget og endringene i eksamen for elevene? I kurset ser vi sammen på oppgaver der elevene kan bruke ulike fremgangsmåter og oppgaver med flere løsninger.

Vi tar utgangspunkt i oppgaver fra eksempel-settet til eksamen og løsningsforslaget til disse, utarbeidet av matematikksenteret og publisert i januar 2022. Hvordan kan vi arbeide med disse oppgavene og hva forventes av elevene når det gjelder bruk av digitale hjelpemidler? Hvordan vurderes de ulike oppgavetypene? Og hvilke ord og begreper må elevene være kjent med?

Hva betyr det at til sentralt gitt skriftlig eksamen vil oppgavene i hovedsak være utviklet med utgangspunkt i kompetansemålene etter 10. trinn, men at enkelte oppgaver likevel vil være utviklet med utgangspunkt i kompetansemål etter tidligere trinn for at eleven skal få vist kompetansen sin i så stor del av faget som mulig? I kurset vil vi veksle mellom informasjon og refleksjoner i grupper.

Agenda:
Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse / kursinvitasjon.

Læringsmål:
Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20. Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kursholder: Renate Jensen

Renate Jensen har erfaring fra undervisning på alle trinn i grunnskolen og som timelærer på Høgskulen på Vestlandet (HVL) i matematikk. I arbeidet med fagfornyelsen var hun med i gruppen som skrev kjerneelementer i matematikk og i læreplangruppen i matematikk. Renate er leder i LAMIS, en organisasjon for alle som interesserer seg for matematikkundervisning fra barnehage til høgskole/universitet.

Målgruppe for kurset:
Kurset retter seg mot lærere og avdelingsledere i ungdomsskolen

Opptakskrav:
• Ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering:
Ingen eksamen