Studiekompetanse

Vi tilbyr studiekompetanse. Ta opp fag fra videregående skole? Studiekompetanse eller allmennfaglig påbygg? Gjør det bedre - mye bedre og øk sannsynligheten for å komme inn på de videre studiene du ønsker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Larvik Larvik 6 måneder

Engelsk Vg1 (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i engelsk Vg1 (dag) - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 100 timer02.09.2020 11.800 kr

Engelsk Vg1 (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i engelsk Vg1 (kveld) - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.09.2020 100 timer28.09.2020 11.800 kr

Engelsk Vg1 for minoritetsspråklige - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i engelsk Vg1 for minoritetsspråklige - generell studiekompetanse. I løpet av høsten vil 40 av timene med undervisning brukes for å ivareta manglende basisferdigheter i faget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 140 timer02.09.2020 16.100 kr

Generell studiekompetanse - påbygg med fagbrev

Vi tilbyr generell studiekompetanse - påbygg for deg med fagbrev. Denne pakken er for deg som skal ta påbygg til generell studiekompetanse, og som har yrkesfaglig utdanning fra tidligere som er fullført med fagbrev.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 07.09.2020 450 timer07.09.2020 49.900 kr
Moss Moss 07.09.2020 450 timer07.09.2020 49.900 kr
Sarpsborg Sarpsborg 07.09.2020 450 timer07.09.2020 49.900 kr

Generell studiekompetanse - påbygg uten fagbrev

Vi tilbyr generell studiekompetanse for deg som skal ta påbygg til generell studiekompetanse uten fagbrev men som har fullført Vg1 og Vg2, uten læretid. Da må du ha et påbygningsår hvor du kan dokumentere for 6 fullførte fag for å få generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 07.09.2020 600 timer07.09.2020 59.900 kr
Moss Moss 07.09.2020 600 timer07.09.2020 59.900 kr
Sarpsborg Sarpsborg 07.09.2020 600 timer07.09.2020 59.900 kr

Generell studiekompetanse etter 23/5- regelen

Vi tilbyr generell studiekompetanse etter 23-5-regelen. Generell studiekompetanse med 23/5- regelen er først og fremst for deg som har liten eller ingen utdanning etter ungdomsskolen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 700 timer02.09.2020 56.500 kr
Fredrikstad Fredrikstad 07.09.2020 700 timer07.09.2020 63.100 kr
Moss Moss 07.09.2020 700 timer07.09.2020 63.100 kr
Sarpsborg Sarpsborg 07.09.2020 700 timer07.09.2020 63.100 kr

Generell studiekompetanse påbygging med ASK video - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i påbygging til generell studiekompetanse med ASK videoundervisning. ASK er landets første sosiale nettverk for utdanning. Med ASK studerer du hvor og når som helst, og du bestemmer selv tempoet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 450 timer 27.770 kr

GS Engelsk - engelskfaget i generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i GS engelsk. Engelsk er ett av de seks fagene som inngår i generell studiekompetanse. Faget er beregnet for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse eller for deg som ønsker å forbedre din eksisterende karakter. Undervisningen dekker pensum for 140 læreplanfestede timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 84 timer 13.400 kr
Sarpsborg Sarpsborg 84 timer 13.400 kr
Østfold Østfold 07.09.2020 84 timer07.09.2020 13.400 kr

GS Forkurs i matematikk - generell studiekompetanse

Vi tilbyr GS forkurs i matematikk - generell studiekompetanse. Undervisningen i studiekompetansefagene starter der grunnskolepensumet slutter. Vi anbefaler deg derfor å friske opp grunnskolepensum før du starter på utdanningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 24.08.2020 18 timer24.08.2020 2.990 kr

GS Historie - Historiefaget i generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i GS historie - historiefaget i generell studiekompetanse. Historie er ett av de seks fagene som inngår i generell studiekompetanse. Faget er beregnet for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse, og / eller for deg som ønsker å forbedre din eksisterende karakter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 84 timer 13.400 kr
Sarpsborg Sarpsborg 84 timer 13.400 kr
Østfold Østfold 07.09.2020 84 timer07.09.2020 13.400 kr

GS Matematikk 1 + 2P-PY matematikkfaget generell studiekompetanse

Matematikk 1P/PY og 2P/PY er til sammen ett fag av de seks fagene som inngår i generell studiekompetanse. Matematikk 1P/PY og 2P/PY dekker pensum for 224 læreplanfestede timer. Er det lenge siden du har hatt matematikk anbefaler vi et forkurs i matematikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 168 timer 22.600 kr
Sarpsborg Sarpsborg 168 timer 22.600 kr
Østfold Østfold 07.09.2020 168 timer07.09.2020 22.600 kr

GS Matematikk forkurs

Vi tilbyr forkurs i GS matematikk. Undervisningen i studiekompetansefagene starter der grunnskolepensumet slutter. Vi anbefaler derfor å friske opp grunnskolepensum før du starter på utdanningen. Har du behov for hjelp til å friske opp grunnskolepensumet i matematikk kan du delta på dette forkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 24.08.2020 18 timer24.08.2020 2.990 kr

GS Naturfag - Naturfagfaget i Generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i GS naturfag - naturfagfaget i generell studiekompetanse. Naturfag er et av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse. Undervisningen følger gjeldende læreplan i fellesfag naturfag og dekker pensum for 140 læreplanfestede timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 84 timer 15.300 kr
Sarpsborg Sarpsborg 84 timer 15.300 kr

GS Norsk - Norskfaget i generell studiekompetanse

Norsk skriftlig og muntlig er ett av de seks fagene i generell studiekompetanse. Faget er beregnet på deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse og / eller for deg som ønsker å forbedre din eksisterende karakter. Norskfaget dekker pensum for 393 læreplanfestede timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 168 timer 22.600 kr
Sarpsborg Sarpsborg 168 timer 22.600 kr
Østfold Østfold 07.09.2020 168 timer07.09.2020 22.600 kr

GS Samfunnsfag - samfunnsfagfaget i generell studiekompetanse

Samfunnsfag er et av de seks fagene som inngår i generell studiekompetanse. Faget er beregnet for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse og / eller for deg som ønsker å forbedre din eksisterende karakter. Undervisningen i samfunnsfag dekker pensum for 140 læreplanfestede timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 56 timer 7.750 kr
Sarpsborg Sarpsborg 56 timer 7.750 kr
Østfold Østfold 07.09.2020 56 timer07.09.2020 7.750 kr

GS Sosiologi 1 - Sosiologifaget i generell studiekompetanse

Sosiologi og sosialantropologi er beregnet på deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, men som ikke har fullstendig vitnemål, eller fagbrev. Da mangler du kroppsøving og et programfag på Vg3- nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 07.09.2020 56 timer07.09.2020 11.600 kr

Historie Vg3 (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i historie Vg3 (dag) - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2020 100 timer20.11.2020 11.800 kr

Historie Vg3 (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i historie Vg3 - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.09.2020 100 timer28.09.2020 11.800 kr

Historie Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i historie Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse. Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2020 100 timer20.11.2020 11.800 kr

Historie Vg3 påbygg (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i historie Vg3 påbygg - generell studiekompetanse. Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.09.2020 100 timer28.09.2020 11.800 kr

Matematikk 1P - 2P (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i matematikk 1P - 2P (dag) - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 160 timer02.09.2020 16.000 kr

Matematikk 1P - 2P (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i matematikk 1P - 2P - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.09.2020 160 timer21.09.2020 16.000 kr

Matematikk 1P (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i matematikk 1P (dag) - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i perioden mot eksamen og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 100 timer02.09.2020 11.800 kr

Matematikk 1P (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i matematikk 1P - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i perioden mot eksamen og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.09.2020 100 timer21.09.2020 11.800 kr

Matematikk 2P (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i matematikk 2P (dag) - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.02.2021 60 timer01.02.2021 7.600 kr

Matematikk 2P (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i matematikk 2P - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.01.2021 60 timer25.01.2021 7.600 kr

Matematikk 2PY Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i matematikk 2PY Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse. Deltagerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen itslearning hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.01.2021 92 timer04.01.2021 10.900 kr

Matematikk 2PY Vg3 påbygg (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i matematikk 2PY Vg3 påbygg - generell studiekompetanse. Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen itslearning hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.01.2021 92 timer04.01.2021 10.900 kr

Naturfag Vg1 inkl lab (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i naturfag Vg1 inkl lab - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 120 timer02.09.2020 12.000 kr

Naturfag Vg1 inkl lab (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i naturfag Vg1 inkl lab - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.09.2020 120 timer23.09.2020 12.000 kr

Naturfag Vg3 påbygg inkl lab (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i naturfag Vg3 påbygg inkl lab (dag) - generell studiekompetanse. Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. Lab-øvelser er også en del av undervisningsopplegget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 90 timer02.09.2020 10.900 kr

Naturfag Vg3 påbygg inkl lab (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i naturfag Vg3 påbygg inkl lab - generell studiekompetanse. Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. Lab-øvelser er også en del av undervisningsopplegget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.09.2020 90 timer23.09.2020 10.900 kr

Norsk Vg1, Vg2, Vg3 (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i norsk Vg1, Vg2, Vg3 (dag) - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 170 timer02.09.2020 17.000 kr

Norsk Vg1, Vg2, Vg3 (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i norsk Vg1, Vg2, Vg3 - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.09.2020 170 timer29.09.2020 17.000 kr

Norsk Vg1,Vg2,Vg3 minoritetsspråklige - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i norsk Vg1, Vg2, Vg3 for minoritetsspråklige - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 200 timer02.09.2020 20.000 kr

Norsk Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i norsk Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse. Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 170 timer02.09.2020 17.000 kr

Norsk Vg3 påbygg (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i norsk Vg3 påbygg - generell studiekompetanse. Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.09.2020 170 timer29.09.2020 17.000 kr

Programfag og sosiologi - generell studiekompetanse

Sosiologi og sosialantropologi er beregnet på deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, men som ikke har fullstendig vitnemål, eller fagbrev. Da mangler du kroppsøving og et programfag på Vg3- nivå. Hos oss tilbyr vi sosiologi som programfag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 90 timer 11.600 kr

Påbygg Vg3 Yrkesfag med fagbrev - generell studiekompetanse

Vi tilbyr påbygg Vg3 Yrkesfag med fagbrev - generell studiekompetanse. Vi har en dyktig lærerstab som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 450 timer02.09.2020 47.000 kr

Samfunnsfag Vg2 (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i samfunnsfag Vg2 på dagtid - generell studiekompetanse. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2020 50 timer02.09.2020 6.700 kr

Generell studiekompetanse, 23/5-pakken

Vi tilbyr generell studiekompetanse 23/5-pakken. Er du 23 år eller eldre og ute etter generell studiekompetanse? Har du minst 5 år med arbeidspraksis eller utdanning, trenger du bare 6 fag for å kunne søke opptak til universitet eller høyskole.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 65.500 kr
Bodø Bodø 65.500 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 65.500 kr
Drammen Drammen 65.500 kr
Fredrikstad Fredrikstad 65.500 kr
Hamar Hamar 65.500 kr
Haugesund Haugesund 65.500 kr
Kristiansand Kristiansand 65.500 kr
Oslo, Bislett Oslo, Bislett 65.500 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 65.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 65.500 kr
Ski Ski 65.500 kr
Stavanger Stavanger 65.500 kr
Tromsø Tromsø 65.500 kr
Trondheim Trondheim 65.500 kr

Generell studiekompetanse, 23/5-pakken - nettkurs

Vi tilbyr generell studiekompetanse 23/5-pakken som nettkurs. Er du 23 år eller eldre og ute etter generell studiekompetanse? Har du minst 5 år med arbeidspraksis eller utdanning, trenger du bare 6 fag for å kunne søke opptak til universitet eller høyskole. Ta fagene når du vil på nett!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 49.900 kr

Påbygging til generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr påbygging til generell studiekompetanse som nettkurs. Har du 2 år yrkesfag, men mangler fagbrev og studiekompetanse? Denne pakkeløsningen kan være veien til et ferdig vitnemål og studiemuligheter. Ta fagene når du vil på nett!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 49.900 kr

Påbygging til generell studiekompetanse med fagbrev

Vi tilbyr påbygging til generell studiekompetanse med fagbrev. Har du fagbrev eller har gått 3 år yrkesfag på videregående, kan denne pakkeløsningen være veien til generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 56.200 kr
Bodø Bodø 56.200 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 56.200 kr
Drammen Drammen 56.200 kr
Fredrikstad Fredrikstad 56.200 kr
Hamar Hamar 56.200 kr
Haugesund Haugesund 56.200 kr
Kristiansand Kristiansand 56.200 kr
Oslo, Bislett Oslo, Bislett 56.200 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 56.200 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 56.200 kr
Stavanger Stavanger 56.200 kr
Tromsø Tromsø 56.200 kr
Trondheim Trondheim 56.200 kr

Påbygging til generell studiekompetanse uten fagbrev

Vi tilbyr påbygging til generell studiekompetanse uten fagbrev. Har du 2 år yrkesfag, men mangler fagbrev og studiekompetanse? Denne pakkeløsningen kan være veien til et ferdig vitnemål og studiemuligheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 63.000 kr
Bodø Bodø 63.000 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 63.000 kr
Drammen Drammen 63.000 kr
Fredrikstad Fredrikstad 63.000 kr
Hamar Hamar 63.000 kr
Haugesund Haugesund 63.000 kr
Kristiansand Kristiansand 63.000 kr
Oslo, Bislett Oslo, Bislett 63.000 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 63.000 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 63.000 kr
Stavanger Stavanger 63.000 kr
Tromsø Tromsø 63.000 kr
Trondheim Trondheim 63.000 kr

Rettslære 1 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i rettslære 1 som nettkurs. Rettslære tar for seg de viktigste rettsreglene i samfunnet, hvordan du finner frem i Norges lover og hvordan rettsapparatet fungerer. Ta faget når du vil på nett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 140 timer - 14 mnd tilgang 9.700 kr

Rettslære 1 - privatist

Vi tilbyr kurs i rettslære 1 som privatist. Rettslære tar for seg de viktigste rettsreglene i samfunnet, hvordan du finner frem i Norges lover og hvordan rettsapparatet fungerer. Med andre ord: viktig kunnskap du har nytte av i hverdagen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 140 timer 12.200 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 140 timer 12.200 kr
Oslo, Bislett Oslo, Bislett 140 timer 12.200 kr

Rettslære 2 - privatist

Vi tilbyr kurs i rettslære 2 som privatist. Hvilke rettigheter har enkeltpersoner i møte med myndigheter, store organisasjoner og bedrifter? Rettslære 2 gir deg svarene. Faget er delt inn i hovedområdene erstatningsrett, menneskerettigheter, avtalerett, forbrukerrett og forvaltningsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 140 timer 12.200 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 140 timer 12.200 kr
Oslo, Bislett Oslo, Bislett 140 timer 12.200 kr

Engelsk - generell studiekompetanse helår - 23/5 regelen

Vi tilbyr engelsk - generell studiekompetanse helår. Engelsk skriftlig og muntlig er ett av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse. Undervisningen følger gjeldende læreplan i engelsk og dekker pensum i engelsk fra vg1 studieforberedende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 semestre 11.700 kr

Historie - generell studiekompetanse halvår - 23/5 regelen

Vi tilbyr historie - generell studiekompetanse halvår. Historie er ett av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse. Undervisningen følger gjeldende læreplan for historie.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 semester 8.800 kr

Matematikk 1P+2P- generell studiekompetanse helår - 23/5 regelen

Vi tilbyr matematikk 1P+2P- generell studiekompetanse helår. Matematikk 1P+ 2P er ett av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse. Undervisningen følger gjeldende læreplan i matematikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 semestre 16.200 kr

Naturfag - generell studiekompetanse halvår - 23/5 regelen

Vi tilbyr naturfag - generell studiekompetanse halvår. Naturfag er ett av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse. Undervisningen følger gjeldende læreplan i fellesfag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 semester 8.800 kr

Norsk - generell studiekompetanse helår - 23/5 regelen

Vi tilbyr norsk - generell studiekompetanse helår. Norsk skriftlig og muntlig er ett av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse. Undervisningen følger gjeldende læreplan for fellesfag i norsk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 semestre 15.100 kr

Samfunnsfag - generell studiekompetanse halvår - 23/5 regelen

Vi tilbyr samfunnsfag - generell studiekompetanse halvår. Samfunnsfag er ett av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse. Undervisningen følger gjeldende læreplan i fellesfag samfunnfag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 semester 5.400 kr

Generell studiekompetanse (4-fagpakken)

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse 4-fagpakken. Med denne fagpakken oppnår du generell studiekompetanse dersom du har fagbrev eller yrkesfaglig utdanning og kan søke på 23/5-regelen. 4-fagpakken inneholder fagene Norsk, Historie, Naturfag og Matematikk 1PY og 2PY.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 24.08.2020 2 semester24.08.2020 57.500 kr
Tønsberg Tønsberg 24.08.2020 2 semester24.08.2020 57.500 kr

Generell studiekompetanse (6-fagpakken)

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse 6-fagpakken. Med denne fagpakken oppnår du generell studiekompetanse for å studere videre på høgskole eller universitet. 6-fagpakken inneholder fagene Norsk, Engelsk, Historie, Naturfag, Samfunnsfag og Matematikk 1PY og 2PY.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 24.08.2020 2 semester24.08.2020 67.900 kr
Tønsberg Tønsberg 24.08.2020 2 semester24.08.2020 67.900 kr

Generell studiekompetanse intensivkurs (4-fagpakken)

Vi tilbyr intensivkurs i generell studiekompetanse 4-fagpakken. Få studiekompetanse på ett semester (halvt år). Med denne intensive fagpakken oppnår du generell studiekompetanse for å studere videre på høgskole eller universitet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 semester 47.200 kr
Tønsberg Tønsberg 1 semester 47.200 kr

Generell studiekompetanse intensivkurs (6-fagpakken)

Vi tilbyr intensivkurs i generell studiekompetanse 6-fagpakken. Med denne intensive fagpakken oppnår du generell studiekompetanse for å studere videre på høgskole eller universitet. 6-fagpakken inneholder fagene Norsk, Engelsk, Historie, Naturfag, Samfunnsfag og Matematikk 1PY og 2PY.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 semester 61.900 kr
Tønsberg Tønsberg 1 semester 61.900 kr

Tilrettelagt voksenopplæring

Vi tilbyr tilrettelagt voksenopplæring. Læringsprogram etter særskilt vurdering PPT.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana

Eksamensklar - et kurs for deg med eksamensnerver

Er du en av de mange som gruer seg til eksamen - er nervene et hinder for å kunne prestere ditt beste - hvordan ville det ha vært å glede deg til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer
Drammen Drammen 3 timer
Førde Førde 3 timer
Oslo, Bjerke Oslo, Bjerke 3 timer
Ullensaker Ullensaker 3 timer

Forebygge frafall i skolen - dropouts - Gode valg

Vi tilbyr kurs i forebygge frafall i skolen - dropouts - Gode valg. Gode Valg er et undervisningsopplegg som er skreddersydd for å inngå i faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager
Førde Førde 2 dager
Oslo, Bjerke Oslo, Bjerke 2 dager
Ullensaker Ullensaker 2 dager

Generell studiekompetanse (4-fagpakken)

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse (4-fagpakken). 4-fagpakken inneholder fagene Norsk, Historie, Naturfag og Matematikk 1PY og 2PY. Med denne fagpakken oppnår du generell studiekompetanse dersom du har fagbrev eller yrkesfaglig utdanning og kan søke på 23/5-regelen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 24.08.2020 2 semester24.08.2020 57.500 kr
Tønsberg Tønsberg 24.08.2020 2 semester24.08.2020 57.500 kr

Generell studiekompetanse (6-fagpakken)

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse (6-fagpakken). 6-fagpakken inneholder fagene Norsk, Engelsk, Historie, Naturfag, Samfunnsfag og Matematikk 1PY og 2PY. Med denne fagpakken oppnår du generell studiekompetanse for å studere videre på høgskole eller universitet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 24.08.2020 2 semester24.08.2020 67.900 kr
Tønsberg Tønsberg 24.08.2020 2 semester24.08.2020 67.900 kr

Generell studiekompetanse intensivkurs (4-fagpakken)

Vi tilbyr intensivkurs i generell studiekompetanse (4-fagpakken). Få studiekompetanse på ett semester (halvt år). Med denne intensive fagpakken oppnår du generell studiekompetanse for å studere videre på høgskole eller universitet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 semester 57.500 kr
Tønsberg Tønsberg 1 semester 57.500 kr

Generell studiekompetanse intensivkurs (6-fagpakken)

Vi tilbyr intensivkurs i generell studiekompetanse (6-fagpakken). Få studiekompetanse på ett semester (halvt år). Med denne intensive fagpakken oppnår du generell studiekompetanse for å studere videre på høgskole eller universitet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 semester 61.900 kr
Tønsberg Tønsberg 1 semester 61.900 kr

 |  1 2   |  Neste side >>


Område

Kategorier