Kurs for generell studiekompetanse

Allmennfaglig påbygg m/fagbrev- Online

Dersom du har Vg1 og Vg2 yrkesfag + fagbrev eller Vg3 trenger du denne pakken for å oppnå generell studiekompetanse. Hvilken fagpakke du må ta avhenger av om du har hatt to eller tre år med yrkesfag eller om du har fagbrev.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Tilgjengelig i 15 mnd 31.490 kr

Fra yrkesfag til høyere utdanning

Har du yrkesfag med eller uten fagbrev og vil inn på høyere utdanning? Eller kanskje du er av mange som opplever jobbfremtiden som usikker på grunn av endringer i arbeidslivet? Ta påbygg hos oss og få generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen Oppstart jan/aug Ta kontakt kr
Oslo, Stortinget Oslo, Stortinget Oppstart jan/aug Ta kontakt kr
Sandnes Sandnes Oppstart jan/aug Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger Oppstart jan/aug Ta kontakt kr

Generell studiekompetanse 23/5-regelen

Vi tilbyr kurs i fagene som gir deg generell studiekompetanse, slik at du kan få muligheten til å studere ved høyskoler og universiteter selv om du ikke har et vitnemål fra videregående skole.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen Ta kontakt kr
Oslo, Stortinget Oslo, Stortinget Ta kontakt kr
Sandnes Sandnes Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger Ta kontakt kr

Generell studiekompetanse 23/5-regelen - Online

Vi tilbyr kurs i fagene som gir deg generell studiekompetanse, slik at du kan få muligheten til å studere ved høyskoler og universiteter selv om du ikke har et vitnemål fra videregående skole.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Tilgjengelig i 15 mnd 42.990 kr

Engelsk Vg1 (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i engelsk Vg1 med generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i engelsk og/eller for for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer / 10 måneder 12.400 kr
Kristiansand Kristiansand 100 timer 12.400 kr

Engelsk Vg1 (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i engelsk Vg1 på kveldstid med generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i engelsk og / eller for for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer / 9 måneder 12.400 kr

Engelsk Vg1 for minoritetsspråklige - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i engelsk Vg1 for minoritetsspråklige - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i engelsk og/eller for for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer / 10 måneder 12.400 kr

Engelsk Vg1 for minoritetsspråklige (kveld) gen studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i engelsk Vg1 for minoritetsspråklige på kveldstid - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i engelsk og/eller for for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer / 9 måneder 12.400 kr

Generell studiekompetanse - engelsk

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse - engelsk. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i engelsk og/eller for for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sarpsborg Sarpsborg 84 timer / 9 måneder 13.400 kr
Østfold Østfold 84 timer 13.400 kr

Generell studiekompetanse - matematikk

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse - matematikk. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk 1P/2P, og følger læringsmålene i offentlig læreplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sarpsborg Sarpsborg 168 timer / 9 måneder 22.600 kr

Generell studiekompetanse - naturfag

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse - naturfag. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i naturfag og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sarpsborg Sarpsborg 104 timer / 9 måneder 15.300 kr

Generell studiekompetanse - norsk

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse - norsk. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i norskfaget i videregående opplæring og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 168 timer 22.600 kr
Sarpsborg Sarpsborg 168 timer / 9 måneder 22.600 kr
Østfold Østfold 168 timer 22.600 kr

Generell studiekompetanse - påbygg med fagbrev

Vi tilbyr generell studiekompetanse - påbygg for deg med fagbrev. Denne pakken er for deg som har fullført yrkesfaglig utdanning med fagbrev og som ønsker å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 450 timer 51.700 kr
Moss Moss 450 timer 49.900 kr
Sarpsborg Sarpsborg 504 timer / 9 måneder 52.500 kr

Generell studiekompetanse - påbygg uten fagbrev

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse - påbygg uten fagbrev. Pakken er for deg som skal ta påbygg til generell studiekompetanse uten fagbrev men som har fullført Vg1 og Vg2, uten læretid. Da må du ha et påbygningsår hvor du kan dokumentere for 6 fullførte fag for å få generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 600 timer 59.900 kr
Sarpsborg Sarpsborg 600 timer 59.900 kr
Østfold Østfold 600 timer 59.900 kr

Generell studiekompetanse - samfunnsfag

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse - samfunnsfag. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i samfunnsfag Vg1, og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 56 timer 7.750 kr
Sarpsborg Sarpsborg 56 timer / 9 måneder 7.750 kr
Østfold Østfold 56 timer 7.750 kr

Generell studiekompetanse 23-5-regelen - nettkurs

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse 23-5-regelen som nettkurs. For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du fylle minst 23 år i søknadsåret, dekke alle de 6 obligatoriske fagene vi tilbyr i denne pakken, og dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis / utdanning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1121 timer 52.850 kr

Generell studiekompetanse 23-5-regelen - nettkurs

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse 23-5-regelen som nettkurs. Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform: Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 900 timer 49.000 kr

Generell studiekompetanse etter 23/5 regelen

Vi tilbyr generell studiekompetanse etter 23-5-regelen. Undervisningen foregår i klasserom, men deltakerne får også tilgang til læringsplattformen Acampus som et supplement til undervisningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 700 timer / 9 måneder 64.900 kr
Fredrikstad Fredrikstad 700 timer 63.100 kr
Kristiansand Kristiansand 700 timer 59.300 kr
Sarpsborg Sarpsborg 600 timer / 9 måneder 63.500 kr

GS Engelsk - engelskfaget i generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i GS engelsk. Engelsk er ett av de seks fagene som inngår i generell studiekompetanse. Faget er beregnet for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse eller for deg som ønsker å forbedre din eksisterende karakter. Undervisningen dekker pensum for 140 læreplanfestede timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 84 timer 13.400 kr

GS Kroppsøving - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i GS Kroppsøving med generell studiekompetanse. Kroppsøving dekker pensum for 56 læreplanfestede timer. Kroppsøving gjennomgår temaene trening, helse og livsstil, egen trening og individuell idrett, lagidrett og friluftsliv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 30 timer 6.900 kr

GS Matematikk 1 og 2 P-PY - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i GS Matematikk 1 og 2 P-PY med generell studiekompetanse. Matematikk 1P/PY og 2P/PY er til sammen ett fag av de seks fagene som inngår i generell studiekompetanse. Matematikk 1P/PY og 2P/PY dekker pensum for 224 læreplanfestede timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 168 timer 22.600 kr
Sarpsborg Sarpsborg 168 timer 22.600 kr
Østfold Østfold 168 timer 22.600 kr

GS Sosiologi 1 - Sosiologifaget i generell studiekompetanse

Sosiologi og sosialantropologi er beregnet på deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, men som ikke har fullstendig vitnemål, eller fagbrev. Da mangler du kroppsøving og et programfag på Vg3- nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 56 timer 11.600 kr

Historie - generell studiekompetanse

Vi tilbyr generell studiekompetanse i historie. Med studiekompetanse åpnes nye dører til en mengde utdanninger på universitet og høyskoler. Om du ikke vet hva du ønsker å studere videre, eller du vil vente med høyere utdanning til seinere, kan det være lurt å få studiekompetansefagene på plass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 84 timer 13.400 kr
Sarpsborg Sarpsborg 84 timer / 9 måneder 13.400 kr
Østfold Østfold 84 timer 13.400 kr

Historie påbygg - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i historie påbygg - generell studiekompetanse som nettkurs. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i historie og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 160 timer 10.900 kr

Historie Vg3 - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i historie Vg3 - generell studiekompetanse som nettkurs. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i historie og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 160 timer 10.900 kr

Historie Vg3 (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i historie Vg3 (dag) - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i historie og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer / 10 måneder 12.400 kr

Historie Vg3 (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i historie Vg3 (kveld) - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i historie og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer / 9 måneder 12.400 kr

Historie Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i historie Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i historie og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer / 10 måneder 12.400 kr

Historie Vg3 påbygg (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i historie Vg3 påbygg (kveld) - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i historie og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer / 9 måneder 12.400 kr

Matematikk 1P - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i matematikk 1P - generell studiekompetanse som nettkurs. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 100 timer 12.400 kr

Matematikk 1P - nettkurs

Vi tilbyr kurs i matematikk 1P som nettkurs. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 100 timer 8.370 kr

Matematikk 1P (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i matematikk 1P (dag) generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk 1P/2P, og følger læringsmålene i offentlig læreplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer / 10 måneder 12.400 kr
Kristiansand Kristiansand 100 timer 12.400 kr

Matematikk 1P (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i matematikk 1P generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk 1P/2P, og følger læringsmålene i offentlig læreplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer / 10 måneder 12.400 kr

Matematikk 1P og 2P (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i matematikk 1P - 2P generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk 1P/2P, og følger læringsmålene i offentlig læreplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 160 timer / 10 måneder 16.800 kr
Sarpsborg Sarpsborg 168 timer / 9 måneder 22.600 kr

Matematikk 1P og 2P (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i matematikk 1P - 2P generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk 1P/2P, og følger læringsmålene i offentlig læreplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 160 timer / 10 måneder 16.800 kr

Matematikk 1P-2P - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i matematikk 1P-2P - generell studiekompetanse som nettkurs. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 160 timer 15.800 kr

Matematikk 2P - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i matematikk 2P - generell studiekompetanse som nettkurs. Undervisningen dekker pensum på Vg2 studiespesialisering. Kursdeltaker skal gjennom opplæringen heve sin kompetanse for å kunne avlegge eksamen i faget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 60 timer 9.100 kr

Matematikk 2P (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i matematikk 2P - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk 1P/2P, og følger læringsmålene i offentlig læreplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 80 timer / 10 måneder 9.100 kr

Matematikk 2P (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i matematikk 2P generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk 1P/2P, og følger læringsmålene i offentlig læreplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 80 timer / 9 måneder 9.100 kr

Matematikk 2PY - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i matematikk 2PY - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 92 timer 12.900 kr

Matematikk 2PY Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr dagskurs i matematikk 2PY Vg3 påbygg - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk 1P/2P, og følger læringsmålene i offentlig læreplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 90 timer / 10 måneder 12.900 kr

Matematikk 2PY Vg3 påbygg (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i matematikk 2PY Vg3 påbygg - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i matematikk 1P/2P, og følger læringsmålene i offentlig læreplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 90 timer / 9 måneder 12.900 kr

Naturfag Vg1 - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i naturfag Vg1 - generell studiekompetanse som nettkurs. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i naturfag og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 90 timer 12.600 kr

Naturfag Vg1 inkl. lab (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i naturfag Vg1 inkl. lab - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i naturfag og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 120 timer / 10 måneder 12.600 kr
Kristiansand Kristiansand 120 timer 12.600 kr

Naturfag Vg1 inkl. lab (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i naturfag Vg1 inkl. lab - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i naturfag og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 120 timer / 9 måneder 12.600 kr

Naturfag Vg3 påbygg - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i naturfag Vg3 påbygg - generell studiekompetanse som nettkurs. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i naturfag og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 90 timer 11.500 kr

Naturfag Vg3 påbygg inkl. lab (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i naturfag Vg3 påbygg inkl. lab - generell studiekompetanse. Naturfag VG3 påbygg. Lab-øvelser er en del av undervisningsopplegget. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 90 timer / 10 måneder 11.500 kr
Kristiansand Kristiansand 90 timer 11.500 kr

Naturfag Vg3 påbygg inkl. lab (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i naturfag Vg3 påbygg inkl. lab - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i naturfag og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 90 timer / 9 måneder 11.500 kr

Norsk påbygg - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i norsk påbygg - generell studiekompetanse som nettkurs. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i Norsk Vg3 og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 170 timer 16.900 kr

Norsk Vg1, Vg2, Vg3 - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i norsk Vg1, Vg2, Vg3 - generell studiekompetanse som nettkurs. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i norsk og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 170 timer 16.900 kr

Norsk VG1, VG2, VG3 (dag) - for minoritetsspråklige

Vi tilbyr kurs i Norsk VG1, VG2, VG3 for minoritetsspråklige - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i norskfaget i videregående opplæring og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 170 timer / 10 måneder 19.900 kr

Norsk VG1, VG2, VG3 (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i Norsk VG1, VG2, VG3 (dag) - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i norskfaget i videregående opplæring og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 170 timer / 10 måneder 19.900 kr
Kristiansand Kristiansand 170 timer 17.900 kr

Norsk VG1, VG2, VG3 (kveld) - for minoritetsspråklige

Vi tilbyr kveldskurs i Norsk VG1, VG2, VG3 for minoritetsspråklige - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i norskfaget i videregående opplæring og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 170 timer / 9 måneder 19.900 kr

Norsk VG1, VG2, VG3 (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i Norsk VG1, VG2, VG3 - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i norskfaget i videregående opplæring og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 170 timer / 9 måneder 19.900 kr

Norsk Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr språkkurs i norsk Vg3 påbygg - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i norskfaget i videregående opplæring og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 170 timer / 10 måneder 19.900 kr
Kristiansand Kristiansand 170 timer 17.900 kr

Norsk Vg3 påbygg (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i norsk Vg3 påbygg - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i norskfaget i videregående opplæring og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 170 timer / 9 måneder 19.900 kr

Programfag og sosiologi - generell studiekompetanse

Sosiologi og sosialantropologi er beregnet på deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, men som ikke har fullstendig vitnemål, eller fagbrev. Da mangler du kroppsøving og et programfag på Vg3- nivå. Hos oss tilbyr vi sosiologi som programfag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 90 timer 11.600 kr

Påbygg Vg3 Yrkesfag fagbrev generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i påbygg Vg3 yrkesfag med fagbrev - generell studiekompetanse. Dette programmet passer for deg som har tatt yrkesfaglig utdanning og fullført med fagbrev, eller om du er lærling og ønsker å ta påbygg ved siden av jobb.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 700 timer 35.900 kr

Påbygg Vg3 Yrkesfag med fagbrev (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr påbygg Vg3 Yrkesfag med fagbrev - generell studiekompetanse. Vi har klasseromsundervisning i alle fag, og har en dyktig lærerstab som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 450 timer / 10 måneder 54.900 kr

Samfunnsfag Vg2 - generell studiekompetanse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i samfunnsfag Vg2 - generell studiekompetanse som nettkurs. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i naturfag og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 50 timer 8.300 kr

Samfunnsfag Vg2 (dag) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kurs i samfunnsfag Vg2 - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i samfunnsfag Vg1, og/eller for å oppnå generell studiekompetanse. Undervisningen dekker pensum på Vg2 studiespesialisering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 50 timer / 10 måneder 8.900 kr

Samfunnsfag Vg2 (kveld) - generell studiekompetanse

Vi tilbyr kveldskurs i samfunnsfag Vg2 - generell studiekompetanse. Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i samfunnsfag Vg1, og / eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 50 timer / 9 måneder 8.900 kr

Studiespesialisering - Studieførebuande utdanningsprogram

Er du interessert i teoretiske fag og ønskjer å studere ved universitet eller høgskule seinare? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal

Vaksenopplæring

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring. Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne på Sogndal vidaregåande skule.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal

Eksamensklar - et kurs for deg med eksamensnerver

Vi tilbyr kurset Eksamensklar - et kurs for deg med eksamensnerver. Er du en av de mange som gruer seg til eksamen? Er nervene et hinder for å kunne prestere ditt beste? Hvordan ville det ha vært å glede deg til eksamen?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer
Drammen Drammen 3 timer
Førde Førde 3 timer
Oslo, Bjerke Oslo, Bjerke 3 timer
Ullensaker Ullensaker 3 timer

Forebygge frafall i skolen - dropouts - Gode valg

Vi tilbyr kurs i forebygge frafall i skolen - dropouts - Gode valg. Gode Valg er et undervisningsopplegg som er skreddersydd for å inngå i faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager
Førde Førde 2 dager
Oslo, Bjerke Oslo, Bjerke 2 dager
Ullensaker Ullensaker 2 dager

Påbygging til generell studiekompetanse

Har du gått på yrkesfag og ønskjer å ta høgare utdanning? Då kan du ta påbygging til generell studiekompetanse. Du kan søkje både før og etter læretida. Utdanninga fører fram til generell studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 år

Tilrettelagt voksenopplæring

Vi tilbyr tilrettelagt voksenopplæring. Læringsprogram etter særskilt vurdering PPT.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana

 |  1 2   |  Neste side >>


Område

Kategorier