Rettslære 1 - nettkursKursarrangør: Sonans Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 140 timer - 14 mnd tilgang
Pris: 9.700

Vi tilbyr kurs i rettslære 1 som nettkurs. Rettslære tar for seg de viktigste rettsreglene i samfunnet, hvordan du finner frem i Norges lover og hvordan rettsapparatet fungerer. Ta faget når du vil på nett.

Innhold:
Faget er delt inn i hovedområdene privatrett, strafferett og arbeidsrett. Privatrett tar blant annet for seg familierett, arverett, barnerett og skifterett. Strafferett handler om fysiske og økonomiske lovbrudd. I arbeidsrett lærer du om rettigheter og plikter i arbeidslivet - og likestilling. Sammen med Rettslære 2 dekker Rettslære 1 en fordypning i studiespesialiserende innen samfunnsfag, språk og økonomi.

Eksamen:
Eksamen i Rettslære 1 er muntlig

Lånekassestøtte:
Faget tilsvarer 17% studiebelastning hvis du velger helårskurs. Velger du halvårskurs vil dette faget beregnes som 33% studiebelastning.

Målgruppe:
Alle som ønsker kurs i rettslære 1 som nettkurs