Grunnskoleopplæring

Eksperimenterende skriving og utforskende språkfokus

Vi tilbyr kurs om eksperimenterende skriving og utforskende språkfokus i begynneropplæringen. Fagfornyelsen og de nye kjerneelementene er nå på vei inn i skolens hverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 03.12.2019 6 timer03.12.2019 1.890 kr
Trondheim Trondheim 12.11.2019 6 timer12.11.2019 1.890 kr

Engelsk i småskolen - i dybde og bredde

Vi tilbyr kurs om engelsk i småskolen - i dybde og bredde. Vil du at elevene skal glede seg til engelsktimene hvor de kan være aktive engelskbrukere? Vil du skape et læringsmiljø hvor språklæringen er preget av lek og samhandling, og hvor elevene lærer å knekke lesekoden i engelsk?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Førde Førde 26.09.2019 6 timer26.09.2019 1.890 kr
Kristiansand Kristiansand 18.10.2019 6 timer18.10.2019 1.890 kr

Gutter og lesing

Vi tilbyr kurs om gutter og lesing. Hvorfor leser ikke gutter like mye som jenter? Vi vet at gutter leser mindre enn før, og at de leser lite skjønnlitteratur.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 31.10.2019 3 timer31.10.2019 990 kr

Helhetlig leseopplæring - leseglede og tidlig innsats

Vi tilbyr kurs om en helhetlig leseopplæring hvor leseglede og tidlig innsats er satt i system gir elevene et solid grunnlag for videre læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 21.10.2019 6 timer21.10.2019 1.890 kr
Ålesund Ålesund 02.12.2019 6 timer02.12.2019 1.890 kr

Hvordan jobbe med bekymringsfullt skolefravær

Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt skolefravær, både på individ- og systemnivå? I dette kurset ser vi på hvordan du kan gi skolen din et løft når det gjelder elever med denne type fravær.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 22.11.2019 6 timer22.11.2019 1.890 kr

Hvordan utnytte pedagognormen til beste for barna

Endelig er den her - den nye pedagognormen! Dette er en anerkjennelse av barnehagelærerens betydning for kvalitet i barnehagen - men hva innebærer det i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 24.10.2019 6 timer24.10.2019 1.695 kr
Sarpsborg Sarpsborg 6 timer 1.695 kr
Sogndal Sogndal 6 timer 1.695 kr

Inkluderende språkopplæring i praksis

Vi tilbyr kurs om inkluderende språkopplæring i praksis. Skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på forskjellighet og mangfold som en verdi, styrke og ressurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 26.09.2019 6 timer26.09.2019 1.890 kr

Kildekritikk - pålitelighet, relevans, tendens og hensikt

Vi tilbyr kurs om kildekritikk - pålitelighet, relevans, tendens og hensikt. Vår tidsalder omtales ofte som kunnskapssamfunnet, men det blir stadig vanskeligere å orientere seg i informasjonsflommen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.10.2019 3 timer18.10.2019 990 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 11.10.2019 3 timer11.10.2019 990 kr

Kollegaveiledning - læring og endring i profesjonsfellesskapet

Vi tilbyr kurs om hvordan utnytte skolens kollektive kapasitet for å bedre elevenes læring? Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap er alle skolers mål. I Meld. St. 21 (2016 - 2017) leser vi at dette også er en forutsetning for implementering av fagfornyelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 15.11.2019 6 timer15.11.2019 1.890 kr

Livsmestring og robusthet - Hvordan styrke barn og ungdom

Livsmestring og robusthet - hvordan styrke barn og ungdoms tåleevne intellektuelt, fysisk og emosjonelt? Hvordan kan vi som arbeider i skolen bidra til å styrke og utvikle robuste barn, som tåler hverdagens opp- og nedturer?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.10.2019 6 timer16.10.2019 1.890 kr
Stavanger Stavanger 23.10.2019 6 timer23.10.2019 1.890 kr

Lærer uten rettebunker - om relasjonsbygging, fremtidens skole

Lærer uten rettebunker - om relasjonsbygging, fremtidens skole, engasjement og vurdering. Nye læreplaner, nye metoder, dybde og bredde og helt menneske. Hvordan i huleste takle den såkalte «Fremtidens skole», og ikke henge igjen i gamle mønstre?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 28.11.2019 6 timer28.11.2019 1.890 kr
Kristiansand Kristiansand 17.10.2019 6 timer17.10.2019 1.890 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24.10.2019 6 timer24.10.2019 1.890 kr

Oppstart og bruk av cooperative learning

Vi tilbyr kurs om oppstart og bruk av cooperative learning. Hvordan strukturere for effektivt samarbeid i undervisningen, slik at elever lærer gjennom samarbeid - og på samme tid lærer å samarbeide.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 06.11.2019 6 timer06.11.2019 1.890 kr
Stavanger Stavanger 20.11.2019 6 timer20.11.2019 1.890 kr

Relasjonskompetanse

Hvem vi er, betyr noe for dem vi er i kontakt med – hver eneste dag. Relasjonene oss voksne i mellom og til barn og foreldre, danner grunnlag for alt pedagogisk arbeid i barnehagen, SFO og småskolen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.11.2019 6 timer07.11.2019 1.790 kr
Stavanger Stavanger 06.11.2019 6 timer06.11.2019 1.790 kr
Tromsø Tromsø 05.12.2019 6 timer05.12.2019 1.790 kr

Singaporematematikk, grunnskole trinn 1 - 7

Vi tilbyr kurs i Singaporematematikk for barnetrinnet - med problemløsning i fokus. Helt siden Singapore konsekvent har blitt rangert som nummer én i matematikk i TIMSS (1995, 1999, 2003, 2015) og PISA (2015), har det vært stor interesse for Singaporematematikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 14.11.2019 6 timer14.11.2019 1.890 kr

Singaporematematikk, trinn 8 - 10

Vi tilbyr kurs i Singaporematematikk for ungdomstrinnet - med problemløsning i fokus. Helt siden Singapore konsekvent har blitt rangert som nummer én i matematikk i TIMSS (1995, 1999, 2003, 2015) og PISA (2015), har det vært stor interesse for Singaporematematikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 23.10.2019 6 timer23.10.2019 1.890 kr

Tidlig innsats i leseopplæringen (trinn 1 - 4)

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 timer 1.890 kr

Tidlig tilpasset leseopplæring

Vi tilbyr kurs om tidlig tilpasset leseopplæring. Skal du drive leseopplæring på 1. og 2. trinn? Er du forberedt på en klasse hvor ingen heldigvis er like - men det samtidig gjør at elevene trenger ulik opplæring fra deg? Trenger du tips om hva du kan gjøre?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 timer 1.890 kr

Varig atferdsendring hos barn krever atferdsendring hos voksne

Vi tilbyr kurs om atferdsvansker hos barn og ungdom - med vekt på den voksnes rolle i relasjonen. Atferdsproblematikk er en kilde til stadige utfordringer i skolen. Tema for dette kurset er atferdsvansker hos barn og unge, med vekt på de voksnes rolle i relasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 26.09.2019 6 timer26.09.2019 1.890 kr
Skien Skien 31.10.2019 6 timer31.10.2019 1.890 kr

VGS: Brettspill i undervisningen

Vi tilbyr kurs i VGS: Brettspill i undervisningen. Med fagfornyelsen 2020 beveger vi oss enda ett skritt vekk fra pugge- og grammatikkskolen. Med dybdelæring som stikkord er målet i stadig større grad at elevene skal mestre språket i praktisk bruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 18.10.2019 3 timer18.10.2019 990 kr

VGS: Hvordan vurdere uten prøver

Målet er at du på denne kursdagen skal få testet ut mange forskjellige didaktiske metoder, og sitte igjen med tre - fire nye verktøy som du kan ta i bruk allerede neste dag i din lærerhverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 01.10.2019 6 timer01.10.2019 1.890 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.10.2019 6 timer29.10.2019 1.890 kr

VGS: Spillbasert undervisning

Forskjellige typer spill blir vanligere og vanligere, og for de som vokser opp i dag er det helt naturlig å forholde seg til spill. På sett og vis er det å forstå spill en leseferdighet, på samme måte som andre medier man forbruker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.11.2019 6 timer08.11.2019 1.890 kr

Forskerfabrikkens fem kule eksperimenter

Her er pakken for lærere eller foreldre som vil arrangere en fantastisk forskerdag for elevene! Dette er også en fin aktivitetspakke til SFO/AKS. Sammen med utstyret følger et detaljert veiledningshefte og en øvepakke du kan bruke for å bli kjent med eksperimentene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer Ta kontakt kr

Forskerfabrikkens sommerskole - eksperimenter, lek og læring

Bli med på Norges beste sommerskole, stappfull av forskeropplevelser du sent vil glemme. Gjennom en actionfylt uke skal barna eksperimentere og utforske naturvitenskapens spennende verden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 5 dager fra 2.995 kr
Alta Alta 5 dager fra 2.995 kr
Asker, Arnestad skole Asker 5 dager fra 2.995 kr
Asker, Nesøya Skole Asker 5 dager fra 2.995 kr
Askim Askim 5 dager fra 2.995 kr
Askøy Askøy 5 dager fra 2.995 kr
Aukra Aukra 5 dager fra 2.995 kr
Bergen, Kyrkjekrinsen ... Bergen 5 dager fra 2.995 kr
Bergen, Landås skole Bergen 5 dager fra 2.995 kr
Bergen, Slettebakken s... Bergen 5 dager fra 2.995 kr
Bodø, Hunstad ungdomss... Bodø 5 dager fra 2.995 kr
Bodø, Saltvern skole Bodø 5 dager fra 2.995 kr
Bærum / Sandvika, Eiks... Bærum / Sandvika 5 dager fra 2.995 kr
Bærum / Sandvika, Evje... Bærum / Sandvika 5 dager fra 2.995 kr
Bærum / Sandvika, Hasl... Bærum / Sandvika 5 dager fra 2.995 kr
Bærum / Sandvika, Høvi... Bærum / Sandvika 5 dager fra 2.995 kr
Bærum / Sandvika, Jar ... Bærum / Sandvika 5 dager fra 2.995 kr
Bærum / Sandvika, Jong... Bærum / Sandvika 5 dager fra 2.995 kr
Bærum / Sandvika, Møll... Bærum / Sandvika 5 dager fra 2.995 kr
Bærum / Sandvika, Engi... Bærum / Sandvika 5 dager fra 2.995 kr
Drammen, Gulskogen sko... Drammen 5 dager fra 2.995 kr
Drammen, Øren skole Drammen 5 dager fra 2.995 kr
Eidskog Eidskog 5 dager fra 2.995 kr
Eidsvoll Eidsvoll 5 dager fra 2.995 kr
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 5 dager fra 2.995 kr
Elverum Elverum 5 dager fra 2.995 kr
Enebakk, Ås Ungdomssko... Enebakk 5 dager fra 2.995 kr
Enebakk, Mjær Ungdomss... Enebakk 5 dager fra 2.995 kr
Fauske Fauske 5 dager fra 2.995 kr
Fet Fet 5 dager fra 2.995 kr
Flekkefjord Flekkefjord 5 dager fra 2.995 kr
Fredrikstad Fredrikstad 5 dager fra 2.995 kr
Frogn / Drøbak Frogn / Drøbak 5 dager fra 2.995 kr
Frøya Frøya 5 dager fra 2.995 kr
Førde Førde 5 dager fra 2.995 kr
Giske Giske 5 dager fra 2.995 kr
Gjøvik Gjøvik 5 dager fra 2.995 kr
Gol Gol 5 dager fra 2.995 kr
Gran Gran 5 dager fra 2.995 kr
Hamar Hamar 5 dager fra 2.995 kr
Hammerfest Hammerfest 5 dager fra 2.995 kr
Haram Haram 5 dager fra 2.995 kr
Harstad Harstad 5 dager fra 2.995 kr
Haugesund Haugesund 5 dager fra 2.995 kr
Hole Hole 5 dager fra 2.995 kr
Horten Horten 5 dager fra 2.995 kr
Høyanger Høyanger 5 dager fra 2.995 kr
Jevnaker Jevnaker 5 dager fra 2.995 kr
Kongsberg Kongsberg 5 dager fra 2.995 kr
Kongsvinger Kongsvinger 5 dager fra 2.995 kr
Kragerø Kragerø 5 dager fra 2.995 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager fra 2.995 kr
Kristiansund Kristiansund 5 dager fra 2.995 kr
Kvam Kvam 5 dager fra 2.995 kr
Larvik Larvik 5 dager fra 2.995 kr
Lillehammer Lillehammer 5 dager fra 2.995 kr
Lunner Lunner 5 dager fra 2.995 kr
Lørenskog Lørenskog 5 dager fra 2.995 kr
Mandal Mandal 5 dager fra 2.995 kr
Moss Moss 5 dager fra 2.995 kr
Nannestad Nannestad 5 dager fra 2.995 kr
Nedre Eiker Nedre Eiker 5 dager fra 2.995 kr
Nes Nes 5 dager fra 2.995 kr
Nesodden, Berger skole... Nesodden 5 dager fra 2.995 kr
Nesodden, Nesoddtangen... Nesodden 5 dager fra 2.995 kr
Nittedal Nittedal 5 dager fra 2.995 kr
Nord-Aurdal / Fagernes Nord-Aurdal / Fagernes 5 dager fra 2.995 kr
Nordre Land Nordre Land 5 dager fra 2.995 kr
Nore og Uvdal Nore og Uvdal 5 dager fra 2.995 kr
Notodden Notodden 5 dager fra 2.995 kr
Nøtterøy Nøtterøy 5 dager fra 2.995 kr
Orkdal Orkdal 5 dager fra 2.995 kr
Os Os 5 dager fra 2.995 kr
Oslo, Blindern Oslo, Blindern 5 dager fra 2.995 kr
Oslo, Holmenkollen Oslo, Holmenkollen 5 dager fra 2.995 kr
Oslo, Kjelsås Oslo, Kjelsås 5 dager fra 2.995 kr
Oslo, Manglerud Oslo, Manglerud 5 dager fra 2.995 kr
Oslo, Smestad Oslo, Smestad 5 dager fra 2.995 kr
Oslo, Ullern Oslo, Ullern 5 dager fra 2.995 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 5 dager fra 2.995 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 5 dager fra 2.995 kr
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 5 dager fra 2.995 kr
Ringsaker Ringsaker 5 dager fra 2.995 kr
Rælingen Rælingen 5 dager fra 2.995 kr
Røyken, Elopak, Spikke... Røyken 5 dager fra 2.995 kr
Røyken, Midtbygda skol... Røyken 5 dager fra 2.995 kr
Sandefjord, Bokemoa sk... Sandefjord 5 dager fra 2.995 kr
Sandefjord, Sandefjord... Sandefjord 5 dager fra 2.995 kr
Sandnes Sandnes 5 dager fra 2.995 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 5 dager fra 2.995 kr
Skien Skien 5 dager fra 2.995 kr
Skjervøy Skjervøy 5 dager fra 2.995 kr
Sogndal Sogndal 5 dager fra 2.995 kr
Sola Sola 5 dager fra 2.995 kr
Sortland Sortland 5 dager fra 2.995 kr
Stavanger, Jåtten Skol... Stavanger 5 dager fra 2.995 kr
Stavanger, Kvaleberg s... Stavanger 5 dager fra 2.995 kr
Stavanger, Stavanger, ... Stavanger 5 dager fra 2.995 kr
Steinkjer Steinkjer 5 dager fra 2.995 kr
Stjørdal Stjørdal 5 dager fra 2.995 kr
Suldal Suldal 5 dager fra 2.995 kr
Svelvik Svelvik 5 dager fra 2.995 kr
Sykkylven Sykkylven 5 dager fra 2.995 kr
Søgne Søgne 5 dager fra 2.995 kr
Søndre Land Søndre Land 5 dager fra 2.995 kr
Sør-Odal Sør-Odal 5 dager fra 2.995 kr
Time / Bryne Time / Bryne 5 dager fra 2.995 kr
Tinn / Rjukan Tinn / Rjukan 5 dager fra 2.995 kr
Tromsø Tromsø 5 dager fra 2.995 kr
Trondheim, Byåsen skol... Trondheim 5 dager fra 2.995 kr
Trondheim, Singsaker s... Trondheim 5 dager fra 2.995 kr
Trondheim, Strindheim ... Trondheim 5 dager fra 2.995 kr
Tønsberg, Byskogen sko... Tønsberg 5 dager fra 2.995 kr
Tønsberg, Kongseik ung... Tønsberg 5 dager fra 2.995 kr
Ullensaker Ullensaker 5 dager fra 2.995 kr
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 5 dager fra 2.995 kr
Verdal Verdal 5 dager fra 2.995 kr
Vestre Toten Vestre Toten 5 dager fra 2.995 kr
Vestvågøy / Leknes Vestvågøy / Leknes 5 dager fra 2.995 kr
Volda Volda 5 dager fra 2.995 kr
Voss Voss 5 dager fra 2.995 kr
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 5 dager fra 2.995 kr
Østre Toten Østre Toten 5 dager fra 2.995 kr
Ålesund Ålesund 5 dager fra 2.995 kr
Årdal Årdal 5 dager fra 2.995 kr
Åsnes Åsnes 5 dager fra 2.995 kr

Matematikkglede i barnehagen for ansatte

Med vårt kurs “Matematikkglede i barnehagen” viser vi alle ansatte hvordan dere kan bruke matematikk som en naturlig del i barnas lek og undring. Matematikk er langt mer enn bare tall. Hver dag bruker barna matte uten å være klar over det. De systematiserer, klassifiserer, sorterer og sammenlikner

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer Fra 980 kr

Slik hjelper du barn å lære

Mestring og læreglede kommer slett ikke alltid av seg selv. Hvordan kan vi hjelpe barna våre til å oppleve maksimal mestring på skolen og andre arenaer? Forskerfabrikken gir deg praktiske tips og innsikt gjennom et inspirerende og annerledes foredrag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer Ta kontakt kr

Vi forsker om vinteren - For ansatte i barnehage

Kurset “Vi forsker om vinteren” har barns naturlige forskerglede som utgangspunkt og passer godt for høst og vinter. Forskerfabrikken kommer og kurser de ansatte i din barnehage.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer Fra 680 kr

Vi forsker om vinteren - Nettkurs for ansatte i barnehage

Forskerfabrikkens e-læringskurs: fleksibelt, effektivt og moro! Kurset “Vi forsker om vinteren” har barns naturlige forskerglede som utgangspunkt og passer godt for høst og vinter. Forskerfabrikken kommer og kurser de ansatte i din barnehage.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 7.499 kr

Lese og skrivevansker - undervisning i Drammen

Spesialpedagog med spesialisering og lang erfaring tilbyr undervisning til barn, ungdom og voksne med lese-og skrivevansker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen


Område

Kategorier