Cooperative Learning i ungdomsskole videregående skole - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager a 2 timer

Vi tilbyr nettkurs om Cooperative Learning i ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæringen over to kursdager. Ny overordnet del og nye læreplaner stiller større krav til at læring skal skje gjennom samarbeid.

Innhold:
Cooperative Learning (CL) er en metodikk som systematisk utvikler elevenes holdninger og ferdigheter, slik at de lykkes med læring sammen med andre. Metodikken legger også til rette for mange måter å samarbeide på, tilpasset de forskjellige fagene og hva som skal læres. Kurset gir en innføring i bruk av metodikken, med stor vekt på praktisk gjennomføring.

Når Cooperative Learning gjennomføres med god kvalitet vil du kunne se positiv effekt på:
• Klassemiljøet
• Trivsel
• Grunnleggende sosiale ferdigheter
• Læringsresultater

Program dag 1:
• Grunnleggende innføring i cooperative learning
• Hvordan skape et inkluderende fellesskap
• Hvordan utvikle et godt læringsmiljø
• Praktiske øvelser

Program dag 2:
• Erfaringsdeling gjennom samarbeid
• Praktiske øvelser tilpasset læring i forskjellige fag
• Sikre at alle kursdeltakere har et godt utgangspunkt for videre utprøving

Kursholder: Frank Westby

Frank Westby er skolesjef i Frogn kommune. Han har mange års erfaring fra skolen, både fra grunnskolen og fra den videregående skolen. Frank har arbeidet som lærer, pedagogisk konsulent, assisterende rektor og rektor. Han har også vært virksomhetsleder for Askimskolen. Som leder har han bidratt til gode resultater, hvor kunnskapsbasert ledelse og effektiv ressursforvaltning har vært blant suksessfaktorene. Frank har en master i skoleledelse ved BI og utdanning innen veiledning, coaching og relasjonsledelse. Frank Westby er forfatter av boken Cooperative Learning - undervisning med samarbeidsstrukturer (GAN Aschehoug 2018).