Lese- og skrivevansker hos elever i videregående skole - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 3 timer
Pris: 1.290
Neste kurs: 03.11.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettkurs om lese- og skrivevansker hos elever i videregående skole. Hva vil det si å ha lese- og skrivevansker, og andre språkvansker? Hvordan arter vanskene seg og hvordan kan de behjelpes? I dette nettkurset ser vi på noen muligheter for å behjelpe lese- og skriveutfordringer.

Kursinnhold:
Hvordan kan man jobbe med lite produktive unnvikelsesstrategier og hjelpe eleven med å strukturere arbeidet i hensiktsmessig rekkefølge for å få framgang i anstrengelsene sine? Digitale hjelpemidler kan forkorte distansen fra tanke til skriftspråk, som ofte er det uoverstigelige gapet for mange elever som sliter. De mangler ikke gode tanker og refleksjoner, men evne til å omsette tankene sine til gode skriftspråklige tekster.

Dette er et hybridkurs - velg å følge kurset fysisk fra kurslokalet eller via nett (avhuking i påmeldingsskjema).

Agenda:
• Relevans og valg av tekster
• Begrepslæring med digitale hjelpemidler
• Strategier for skriving i yrkesfagklasser
• Strategier for lesing i yrkesfagklasser: sakprosa, lyrikk, epikk mm.
• Muntlige gruppeaktiviteter
• Relevans og valg av tekster
• Digital skriveinstruksjon for elever med skrivevansker i applikasjoner som Teams

Kursholder: Torleif Sleveland

Torleif Sleveland er «lektor med fagbrev». Han har vært fagkoordinator i engelsk for FYR (Fellesfag, yrkesretting og relevans) i Rogaland (2011-2017). Han har undervisningserfaring fra videregående skole og for tiden underviser han norsk og engelsk for yrkesfagelever og spes.ped. for elever med skriftspråklige vansker ved Godalen vgs. i Stavanger. Han har fagbrev som maskinarbeider, Master og Bachelor fra USA i litteratur og filosofi og Master i spes.ped. fra Lesesenteret, Universitet i Stavanger.

Målgruppe for kurset:
Kurset er for lærere i videregående skole