Hvordan omsette fagfornyelsens ideer i praksis - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 timer
Pris: 1.390

Vi tilbyr nettkurs om hvordan omsette fagfornyelsens ideer i praksis i fremmedspråkene. I dette kurset presenteres noen metoder for hvordan man kan jobbe med dybdelæring, kommunikasjon, metakognisjon og tydelig progresjon.

Innhold:
Du blir presentert for forslag til aktiviteter som vi kan diskutere og reflektere rundt, og som du kan anvende i klasserommet. Kursholder underviser i spansk og eksemplene i kurset vil i hovedsak komme fra spansk. Hvordan får vi kommunikasjon til å bli den viktigste delen av språkundervisningen samtidig som vi skal legge opp til tydelig progresjon og metakognisjon (lære å lære)?

Kommunikasjon, dybdelæring og tydelig progresjon er nøkkelbegreper i fagfornyelsen. Med færre, men tydeligere kompetansemål, i tillegg til kjerneelementene, framstår fremmedspråk i større grad enn før som et ferdighetsfag. Det betyr at elevene må forstå det de lærer og kunne beherske de grunnleggende ferdighetene, men hvordan gjør vi det i praksis?

Fagfornyelsen er en praksisreform som gjør at vi lærere må tenke annerledes rundt språkundervisning; hvordan skal elevene bygge opp et basisvokabular, hvordan skal opplæringa oppfattes som relevant og nyttig, og hvordan trener vi elevene til å reflektere rundt egen læring?

Agenda:
• Hva er nytt i fremmedspråkene
• Hvordan trene grunnleggende vokabular og ferdigheter med progresjon og relevans
• Læring og metakognisjon - hvordan få elevene til å reflektere omkring egen læring
• Og hva med vurdering - Kinderegget «verifisering»; metakognisjon, elevmedvirkning og vurdering
• Praktiske eksempler / opplegg (skriftlig og muntlig)

Kursholder: Margrethe Heltzer Anderssen

Margrethe Heltzer Anderssen jobber som spansklærer ved St. Hallvard vgs. Hun har tidligere jobbet ved Nettskolen Buskerud og har undervisningserfaring i spansk nivå 3. Hun har vært engasjert av Fremmedspråksenteret for å lage digitalt undervisningsmateriell for nivå 3.

Jobbet som fagdidaktiker i spansk på Høyskolen i Østfold og hatt ulike engasjement for Utdanningsdirektoratet blant annet med å utvikle vurderingsmatrisen i fremmedspråk og utarbeide eksamensoppgaver. Margrethe sitter i Utdanningsdirektoratets fagnemnd for spansk.