Inkluderende språkopplæring i praksisKursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 1 dag
Pris: 1.890
Neste kurs: 05.02.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om inkluderende språkopplæring i praksis. Skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på forskjellighet og mangfold som en verdi, styrke og ressurs.

Kursinnhold:
Flerkulturalitet og flerspråklighet er en viktig og spennende del av dette mangfoldet. Hvordan kan den enkelte læreren drive inkluderende språkopplæring i helt ordinære klasserom? Barn lærer hverdagsspråket best gjennom lek og læring med andre barn. Hvordan kan alle lærere tilpasse undervisningen slik at flerspråklige elever med vedtak om særskilt norskopplæring får utbytte av den? Skolen skal sikre kartlegging av elevens språkutvikling. Hvordan kan dette gjøres på en god måte? Denne kursdagen vil ha fokus på både skolen, hjem-skolesamarbeid og det enkelte klasserom som viktige områder for å lykkes med en inkluderende praksis.

Agenda:
• En skole for likeverd og inkludering
• Inkluderende språkopplæring i praksis
• Særskilt norskopplæring etter §2 - 8 i Opplæringsloven
• Lærer som regissør av tilpasset opplæring og samhandling
• Samarbeidslæring
• Forhåndslæring
• Foreldreinvolvering
• Medelever som «de kompetente andre»
• Effektiv språkopplæring gjennom aktiviteter
• Kartlegging, vedtak, progresjon og vurdering
• Språkperm og dokumentasjon

Kursholder: Bente Hugo

Bente Hugo er lærer og koordinator for flerkulturelt arbeid ved Fagerlund skole i Ringsaker kommune. Utdannet førskolelærer, videreutdanning i småskolepedagogikk, spesialpedagogikk og Master i Tilpasset Opplæring med fokus på samarbeid med minoritetsspråklige foreldre.