Grej of the Day - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 2.190

Vi tilbyr nettkurs om Grej of the Day. Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse / kursinvitasjon.

Innhold:
Grej of the Day (GOTD) er et innlæringskonsept som kretser omkring mikroleksjoner. GOTD startet i 2009 i Nord-Sverige og har deretter spredt seg videre, først til Finland og deretter til Nederland og Belgia. I dag "grejes" det over hele verden, og flere enn 100.000 lærere gjør nytte av mikroleksjonene i sine klasserom. I dette kurset forteller kursholder om bakgrunnen for konseptet - hvordan han jobbet med GOTD i 700 skoledager på rad - og selvfølgelig byr han på mange konkrete tips om hvordan du kan begynne med dette i din klasse allerede i morgen!

Micke Hermansson har utgitt Grej of the Day bok A og B, samt en kartpakke, på norsk (GAN Aschehoug, 2021). Grej of the Day (GOTD) er et innlæringskonsept som kretser omkring mikroleksjoner. GOTD startet i 2009 i Nord-Sverige og har deretter spredt seg videre, først til Finland og deretter til Nederland og Belgia. I dag "grejes" det over hele verden, og flere enn 100 000 lærere gjør nytte av mikroleksjonene i sine klasserom.

I dette kurset forteller kursholder om bakgrunnen for konseptet - hvordan han jobbet med GOTD i 700 skoledager på rad - og selvfølgelig byr han på mange konkrete tips om hvordan du kan begynne med dette i din klasse allerede i morgen! Micke Hermansson har utgitt Grej of the Day bok A og B, samt en kartpakke, på norsk (GAN Aschehoug, 2021).

Kursholder: Micke Hermansson

Micke Hermansson har jobbet som lærer i grunnskolen i 30 år. I 2015 ble han utnevnt til Sveriges beste lærer. I 2016 talte han på TED talk og i 2019 ble han utnevnt til Sveriges beste taler av Nordic Business Forum. Etter nærmere 400 forelesninger verden over, er Micke nå klar for Norge!

Målgruppe for kurset:
Kursene retter seg mot ansatte på alle nivåer - assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, fagarbeidere, miljøarbeidere, lærere, lektorer, spesialpedagoger, skoleledere, skoleeiere i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen - og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.), og som ønsker spisskompetanse innenfor sitt fagfelt.

Opptakskrav:
• Ingen krav til forkunnskaper