Landbruk og gartnernæring

Småbrukerkurs

Tradisjonen i Norge var å spise mye fisk, og mye fersk vannsfisk. Per i dag er det ikke så mange som vet lengre hvilken ferskvannsfisk som kan spises, hvordan man graver fisk eller hvordan å lage gode fiskekaker. På dette kurset, skal vi i gang med å lage fiskeretter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Jevnaker Jevnaker 1 dag 2.000 kr

Agronomutdanning for vaksne

Vi tilbyr agronomutdanning for vaksne. Som eit ledd i utviklinga og kompetansehevinga i landbruket, tilbyr Stend ei samlingsbasert agronomutdanning over to år. Utdanninga er eit ledd i nasjonal satsing på rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 helg i månaden over 2 år Gratis kr

Agronomutdanning for vaksne - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert agronomutdanning for vaksne. Nettbasert agronomutdanning for vaksne tek sikte på å utvikle yrkeskompetanse (kunnskapar, ferdigheiter og haldningar) i høve til allsidig landbruksproduksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 år

VG1 - Anleggsgartnar

Vi tilbyr VG1 anleggsgartnar. Vil du byggje og utforme uteområda i Bergen? På Stend kan du gå Vg1 Anleggsgartnar på naturbruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 år

VG1 - Dyrefag

Vi tilbyr VG1 dyrefag. Vil du arbeide med dyr? Som dyrefaglært kan du bli dyreklinikkassistent, medarbeidar i dyrebutikk, førar av tenestehund, instruktør på hundeskule eller arbeide i dyrepark eller med forsking på dyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 år

VG1 - Hestefag

VG1 hest er eit tilbod til deg som er interessert i å lære meir om hest, anten du ambisjonar om å jobbe i hestefaget, eller vil drive med hest som hobby. Du må ikkje ha eigen hest for å gå på hestelinjen, men om du har, så har vi plass til den i skulen sin stall.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 år

NEK 400 Landbruk – med fokus på krav til tavlene - nettkurs

Vi tilbyr NEK 400 Landbruk – med fokus på krav til tavlene som nettkurs. Tavler for særskilte formål har ofte sikkerhetskrav og særskilte bestemmelser som kommer i tillegg til standardserien NEK 439. Tavler i landbruksinstallasjoner og veksthus, er eksempler på dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.12.2023 ca 2 timer12.12.2023 fra 900 kr

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Vi tilbyr kurs om anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg. Uterom - hvordan ønsker vi at det skal være? Dette kurset tar for seg planlegging, utforming, sammensetning av planter og tilrettelegging av drift og vedlikehold.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 5.000 kr