Bro AOF driver kurs og kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, SFO/AKS, grunnskole, videregående skole, PPT og BUP. Vi arrangerer kurs, konferanser og fagdager rundt om i landet, som du kan melde deg på. Vi kan tilpasse og skreddersy ulike program for kompetanseheving direkte til din barnehage, skole eller kommune. Våre kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfeltet.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   |  Neste side >>

Barn med psykiske vansker - kjennetegn og tiltak

Vi tilbyr kurs om barn med psykiske vansker - kjennetegn og tiltak. Barn med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer og tettere oppfølging i hverdagen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer 1.790 kr  
Molde Molde 6 timer 1.790 kr  

Barna som utfordrer oss

Dette kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte: de som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte kommer i konflikt med sine omgivelser.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 3 timer 990 kr  
Kristiansand Kristiansand 6 timer 1.695 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 timer 895 kr  
Skien Skien 11.11.2020 3 timer11.11.2020 990 kr  
Trondheim Trondheim 30.11.2020 3 timer30.11.2020 990 kr  

Bærekraftig utvikling

Vi tilbyr kurs i bærekraftig utvikling. Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene. Fattigdommen i verden har blitt halvert. Dette gir håp og viser at det nytter å arbeide for en bedre verden. Samtidig står både mennesker og miljø overfor svært alvorlige trusler.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 timer 1.895 kr  

Cooperative learning - et steg videre

Vi tilbyr kurs i cooperative learning - et steg videre. En workshop i Cooperative Learning med fokus på strukturer som fremmer vurdering, utforskning, dybdelæring og kritisk tenkning.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 06.11.2020 6 timer06.11.2020 1.890 kr  
Stavanger Stavanger 05.11.2020 6 timer05.11.2020 1.890 kr  

Cooperative Learning for 1. til 4. trinn

Vi tilbyr kurs i cooperative learning, trinn 1 - 4 - samarbeidslæring. Har du lyst til å være med inn i et klasserom der alle elevene er aktive og likeverdige? Hvor læringen er preget av inkludering, samarbeid og faglig fokus?

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer 1.890 kr  
Tromsø Tromsø 6 timer 1.890 kr  

Cooperative Learning for 1. til 4. trinn

Vi tilbyr kurs i Cooperative Learning for 1. til 4. trinn. Har du lyst til å være med inn i et klasserom der alle elevene er aktive og likeverdige? Hvor læringen er preget av inkludering, samarbeid og faglig fokus?

Sted Dato Varighet Pris
Harstad Harstad 06.11.2020 6 timer06.11.2020 1.890 kr  
Kristiansand Kristiansand 13.11.2020 6 timer13.11.2020 1.890 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 30.10.2020 6 timer30.10.2020 1.890 kr  
Trondheim Trondheim 23.10.2020 6 timer23.10.2020 1.890 kr  

Cooperative Learning for 1. til 4. trinn - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i cooperative learning, trinn 1 - 4 . Dette nettkurset inneholder teoriene bak arbeidsmåten, forskning og noen konkrete eksempler på strukturene brukt i praksis. I løpet av kurset vil du få kunnskap om hvordan du som pedagog kan sette i gang med CL for de minste på en enkel måte.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 590 kr  

Cooperative Learning for 1. til 7. trinn - nettkurs

Dette nettkurset inneholder teoriene bak arbeidsmåten. Vi går kort innpå forskning. Kursholder gir en rekke konkrete eksempler på strukturene brukt i praksis. I løpet av kurset vil du få kunnskap om hvordan du som pedagog kan sette i gang med CL på barnetrinnet på en enkel måte.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 590 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   |  Neste side >>