Bro AOF driver kurs og kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, SFO/AKS, grunnskole, videregående skole, PPT og BUP. Vi arrangerer kurs, konferanser og fagdager rundt om i landet, som du kan melde deg på. Vi kan tilpasse og skreddersy ulike program for kompetanseheving direkte til din barnehage, skole eller kommune. Våre kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfeltet.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   |  Neste side >>

2070: Veien forbi klimaendringene - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om veien forbi klimaendringene. Hvordan skal vi sammen komme oss forbi klimakrisen? Aldri har vi mennesker påvirket klimaet - og planeten vår - mer enn vi gjør i dag.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 25.03.2021 2 timer25.03.2021 790 kr  

Barn med psykiske vansker - kjennetegn og tiltak

Vi tilbyr kurs om barn med psykiske vansker - kjennetegn og tiltak. Barn med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer og tettere oppfølging i hverdagen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer 1.790 kr  
Molde Molde 6 timer 1.790 kr  

Barn som pårørende - læring i motbakke, nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om barn som pårørende - læring i motbakke. Kurset har fokus på barn som pårørende og hvordan vi best kan tilrettelegge for en trygg og god skolehverdag for dem. Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker, og ulike grader av vansker.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.02.2021 2 timer15.02.2021 990 kr  

Barn som pårørende - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om barn som pårørende. Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker og ulike grader av vansker. Barn kan være pårørende til foreldre med problemer i forhold til rus eller psykisk helse.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.04.2021 2 timer22.04.2021 990 kr  

Barna som utfordrer oss

Vi tilbyr kurs om barna som utfordrer oss. Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte: de som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte kommer i konflikt med sine omgivelser.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 3 timer 990 kr  
Kristiansand Kristiansand 6 timer 1.695 kr  
Oslo, Sentrum, Kurslok... Oslo, Sentrum 19.01.2021 6 timer19.01.2021 1.690 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 timer 895 kr  
Sarpsborg Sarpsborg 3 timer 990 kr  
Skien Skien 3 timer 990 kr  
Trondheim Trondheim 3 timer 990 kr  

Barnehagen som lærende organisasjon

Vi tilbyr kurs om barnehagen som lærende organisasjon. Barnehagen skal være en lærende virksomhet. Rammeplanen beskriver barnehagen som en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo  

Barns seksualitet - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om barns seksualitet. Noen kaller det doktorleker, andre kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan reagerer vi hvis vi ser at et barn tar på seg selv i tide og utide?

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 28.04.2021 3 timer28.04.2021 1.190 kr  

Barns vennskap og relasjoner - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om barns vennskap og relasjoner. Vennskap mellom barn er noe vi ofte tar for gitt, og de fleste barn vil i løpet av tiden i barnehagen finne og holde på venner. Noen vennskap kan til og med vare livet ut.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.06.2021 2 timer09.06.2021 990 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   |  Neste side >>