Bro AOF driver kurs og kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, SFO/AKS, grunnskole, videregående skole, PPT og BUP. Vi arrangerer kurs, konferanser og fagdager rundt om i landet, som du kan melde deg på. Vi kan tilpasse og skreddersy ulike program for kompetanseheving direkte til din barnehage, skole eller kommune. Våre kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfeltet.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   |  Neste side >>

Barn med psykiske vansker - kjennetegn og tiltak

Vi tilbyr kurs om barn med psykiske vansker - kjennetegn og tiltak. Barn med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer og tettere oppfølging i hverdagen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer 1.790 kr  
Molde Molde 6 timer 1.790 kr  

Barna som utfordrer oss

Dette kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte: de som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte kommer i konflikt med sine omgivelser.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 12.05.2020 3 timer12.05.2020 990 kr  
Kristiansand Kristiansand 6 timer 1.695 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 timer 895 kr  
Skien Skien 07.05.2020 3 timer07.05.2020 990 kr  

Bærekraftig utvikling

Vi tilbyr kurs i bærekraftig utvikling. Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene. Fattigdommen i verden har blitt halvert. Dette gir håp og viser at det nytter å arbeide for en bedre verden. Samtidig står både mennesker og miljø overfor svært alvorlige trusler.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 timer 1.895 kr  

Cooperative learning - et steg videre

Vi tilbyr kurs i cooperative learning - et steg videre. En workshop i Cooperative Learning med fokus på strukturer som fremmer vurdering, utforskning, dybdelæring og kritisk tenkning.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 25.03.2020 6 timer25.03.2020 1.890 kr  
Stavanger Stavanger 22.04.2020 6 timer22.04.2020 1.890 kr  

Cooperative Learning på første trinn

Vi tilbyr kurs i cooperative learning på første trinn. Læring gjennom lek og utforskning blir mer vektlagt i de nye læreplanene. Hvordan kan vi tilrettelegge for lekpreget læring og et aktivt klasserom?

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 timer 1.890 kr  

Cooperative learning, trinn 1 - 4

Vi tilbyr kurs i cooperative learning, trinn 1 - 4 - samarbeidslæring. Har du lyst til å være med inn i et klasserom der alle elevene er aktive og likeverdige? Hvor læringen er preget av inkludering, samarbeid og faglig fokus?

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer 1.890 kr  
Tromsø Tromsø 6 timer 1.890 kr  

Cooperative learning, trinn 5 - 13

Vi tilbyr kurs i cooperative learning, trinn 5 - 13. De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye både faglig og sosialt av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen ligger ofte i å sikre at alle elevene har utbytte av samarbeidet, uansett faglig og sosial kompetanse.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 26.05.2020 6 timer26.05.2020 1.890 kr  
Bodø Bodø 6 timer 1.890 kr  
Hamar Hamar 6 timer 1.890 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 05.06.2020 6 timer05.06.2020 1.890 kr  

Cooperative learning: classbuilding

Vi tilbyr kurs i cooperative learning: classbuilding. Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, læring og sosial utvikling.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 19.03.2020 4 timer19.03.2020 1.290 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   |  Neste side >>