Relasjonskompetanse i skolen, kursrekke 5 deler - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 5 dager
Pris: 3.990

Vi tilbyr 5-delt nettbasert kursrekke om relasjonskompetanse i skolen. Relasjonskompetanse er kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker, og må sies å være kjernen i god klasseledelse (Spurkeland, 2012).

Innhold:
Alle kan lett si seg enig i dette, men det å omsette denne kunnskapen fra ord til konkret handling i klasserommet, er langt fra enkelt. Denne kursrekken har et teoretisk fundament, men baserer seg på gjenkjennelige situasjoner i skolehverdagen og gir opplæring i praktiske og konkrete kommunikasjonsverktøy. Hensikten er å videreutvikle deltakernes personlige relasjonskompetanse og evne til å legge til rette for et klima for mestring og læring.

I løpet av kursrekken vil du få:
• Forståelse for effekten av å styre stemning og ha fokus på det relasjonelle samspillet i klasserommet.
• Kjennskap til ulike kommunikasjonsverktøy som etablerer, utvikler og reparerer relasjoner og fremmer læring, utvikling og motivasjon.

I hver del vil foreleser gi teoretisk og erfaringsbasert kunnskap på området, men også legge til rette for dialogisk refleksjon blant deltakerne over konkrete case og erfaringer. Det vi utfordres til aktiv utprøving av kommunikasjonsverktøy mellom samlingene. Nettkursene vil i tillegg kunne fungere som en innledning for videre refleksjoner innad i ansattgruppen.

Program:
Del 1:
• Emosjoners og relasjoners betydning for læring og utvikling
• Hvordan sikre god nok kjennskap til elevgruppen

Del 2:
• Anerkjennende kommunikasjon gir psykologisk trygghet
• Hvordan gi tilbakemeldinger som setter retning og løfter den enkelte

Del 3:
• Dialogen er klasselederens viktigste verktøy
• Hvordan tilrettelegge for balanse og likeverd i skolens dialoger

Del 4:
• Fra relasjonell feighet til relasjonelt mot
• Hvordan sikre relasjonell håndtering av uenighet og konflikt

Del 5:
• Styrkebasert kommunikasjon fremmer livsmestring og glede
• Hvordan vekke og vedlikeholde indre motivasjon i elevgruppen

Kursholder: Marit Onshuus Lysebo

Marit Onshuus Lysebo er en engasjert foredragsholder med en nær og inkluderende stil. Hun har over 20 års erfaring som lærer og skoleleder, har videreutdanning innen coaching og relasjonsledelse og en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi. Marit legger til rette for læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til personlig endring og utvikling.