Hvordan jobbe med bekymringsfullt skolefraværKursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt skolefravær, både på individ- og systemnivå? I dette kurset ser vi på hvordan du kan gi skolen din et løft når det gjelder elever med denne type fravær.

Innhold:
Kursholder jobber i dag som sosialpedagogisk leder på en 1 - 10 skole, som har gitt seg selv betegnelsen nærværsskole. Hun vil ta for seg hvilke enkle, men effektive grep man som skole kan ta, for å forebygge og redusere fravær. Kurset omfatter både det systemiske og det praktiske arbeidet med skolefravær, og det systemiske perspektivet vil ligge som en grunnbjelke gjennom hele kursdagen. Kursholder vil først gi en teoretisk innføring i temaet fravær for å legge et grunnlag for en dypere forståelse av fenomenet.

Bekymringsfullt og alvorlig skolefravær vil defineres, og du vil få et innblikk i fenomenets omfang. I denne delen vil temaer som tidlige tegn, årsaksforklaringer, opprettholdende faktorer og konsekvenser av alvorlig og vedvarende skolefravær berøres. Videre vil kursholder ta for seg den praktiske siden ved skolefravær. Hun vil ta utgangspunkt i fortellinger og positive erfaringer fra ungdomslosarbeidet og skissere mulige endringer og justeringer i skolens rutiner.

Skole-hjem-samarbeid vil bli berørt, så vel som samarbeid mellom skole og øvrig hjelpeapparat. For deg som jobber direkte med eleven vil du få innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fastlåste situasjoner, og som tydeliggjør betydningen av elevens tilstedeværelse. Du vil få innføring i bruk av konkrete verktøy og gitt tilgang til en tiltaksbank og andre nyttige redskaper for blant annet avdekking av årsaker til fravær.

Kursholder: Silje Hrafa Tjersland

Er barnevernspedagog med lang erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Har i tillegg til arbeidserfaring fra spesialisthelsetjeneste, psykiatri og rusfelt, mange års erfaring fra arbeid i skolen. Arbeidet i perioden 2014 - 2017 som prosjektkoordinator i prosjekt Ungdomslos i Frogn kommune - et prosjekt som har til formål å hindre alvorlig skolefravær.Har siden høsten 2017 vært ansatt som sosialpedagogisk rådgiver ved Vollebekk skole i Oslo.

Målgruppe for kurset:
Kurset retter seg mot skoleledere, sosiallærere, rådgivere og andre som jobber direkte med elever med bekymringsfullt fravær.