VGS: Hvordan vurdere uten prøver - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 14:00 - 16:00
Varighet: 2 timer
Pris: 1.190
Neste kurs: 18.10.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettkurs i VGS: hvordan vurdere uten prøver. Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse / kursinvitasjon.

Innhold:
Fagfornyelsen LK20 bringer med seg nye og interessante utfordringer for en lærer. Ikke bare skal vurderingssituasjonene gjøres mest mulig læringsfremmende, men det nye kompetansebegrepet pålegger oss også at læringen skal være utforskende. For: Hvordan i all verden vurderer man utforsking? Og hvordan skal tilbakemeldingene og læringssituasjonene utformes for å belønne den prøvingen og feilingen som utforskingen nødvendigvis må føre med seg?

Dette er problemstillinger som enda en gang minner oss på at vi er på vei vekk fra fasitskolen. Også vi lærere må tillate oss å drive utforsking i disse tider, utforsking av nye praksiser og nye vurderingsformer. I kurset vil vi belyse hvordan idealene i LK20 kan gi i en vinn-vinn-situasjon både for lærer og elev. Hvordan? Hvorfor? Den som kommer på kurs får se!

Læringsmål:
Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kursholder: Nils Håkon Nordberg

Nils Håkon Nordberg jobber som lektor ved Drammen videregående skole, og har nesten tjue års erfaring i skolen. Våren 2021 publiserte han to bøker til Fagfornyelsen: «Vurdering uten prøver - fagfornyelsen fra en lektors ståsted» (Universitetsforlaget) og «Historie på tvers for vg2» (Argus forlag). Ved siden av forfattervirksomheten har han også bakgrunn som journalist, forlagsredaktør og brettspillutvikler. Nils Håkon er utdannet Master i digitalt læringsdesign ved Oslo Met i 2015, med fokus på vurdering for læring.

Målgruppe for kurset:
Kurset er for lærere i videregående skole

Opptakskrav:
• Ingen krav til forkunnskaper

Vis flere tilsvarende kurs: