Cooperative Learning for 1. til 4. trinn - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 11:00 - 14:00
Varighet: 3 timer
Pris: 1.190
Neste kurs: 12.02.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettkurs i cooperative learning, trinn 1 - 4 . Dette nettkurset inneholder teoriene bak arbeidsmåten, forskning og noen konkrete eksempler på strukturene brukt i praksis. I løpet av kurset vil du få kunnskap om hvordan du som pedagog kan sette i gang med CL for de minste på en enkel måte.

Innhold:
Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruker man Cooperative Learning metoden på småtrinnet? Og hvorfor? I et Cooperative Learning klasserom tar læreren vare på den enkelte gjennom at man blir sett og hørt. Fellesskapet er sterkt. Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring.

Agenda:
• CL tankegangen
• Klasseromsorganisering
• Lærerens rolle
• Innføring av strukturer i klassen
• Sammensetting av grupper
• Sosiale ferdigheter og CL-strukturer

Kursholder: Linda Kristin Bjugn

Linda Kristin Bjugn er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i idrett og videreutdanning i lesing og skriving. Linda har 30 års erfaring fra grunnskolen, der hun det meste av tiden har vært kontaktlærer i småskolen. Hun har i mange år også hatt ansvaret for lesekurs for ulike elevgrupper, og er lærerspesialist i norsk med vekt på småskolen. Linda er kurset i KAGAN Cooperative Learning og dette speiler undervisningen i alle fag.