Tidlig innsats i leseopplæringen (trinn 1 - 4)Kursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd.

Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som eineundervisning. Hvordan kan vi klare å gjennomføre tidlig innsats i skolen. Hvordan kan vi på et tidlig tidspunkt oppdage elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing og skriving. Og hvordan kan vi gi en egnet intensiv opplæring. Denne kursdagen tar for seg hvordan man kan se, oppdage, og sette inn riktige tiltak i læringsforløpet når elevene ikke oppnår ønskelig læringsutbytte i leseopplæringen.

Kursinnhold:
• Tidlig innsats - hva og hvorfor
• Hvordan kan vi gjennomføre tidlig innsats i skolen
• Leseutvikling de første skoleårene
• Hva er dysleksi - tidlige tegn på dysleksi
• Observasjon og kartlegging - hva skal vi se etter
• Tiltak og metoder

Kursholder: Liv Gjertrud Koløen

Liv Gjertrud er lærer og har jobbet på småskoletrinnet på Langeland skole på Stord. Har tatt videreutdanning i lese- og skrivevansker, og er spesielt opptatt av leseopplæringen i skolen. Har i de siste årene vært prosjektleder for et kommunalt leseprosjekt i Stord kommune og faglig ansvarlig for leseveiledningsutdanningen på Høyskolen i Stord / Haugesund.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer lunsj