Programmering for lærere 1. - 7. trinn (del 1 og del 2) nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager à 3 timer
Pris: 1.780

Vi tilbyr nettkurs i programmering for lærere i 1. - 7. trinn over 2 økter à 3 timer. Hvorfor og hvordan skal vi lære bort programmering? Hva legger vi i analog programmering og algoritmisk tenkning for 1. - 7. trinn? Hva kan programmering gjøre som verktøy i de ulike fagene?

Kursinnhold:
Vi ser på blokkbasert programmering i Scratch og makecode (micro:bit). I løpet av kurset kommer du til å få undervisningsopplegg du kan bruke i dine egne timer. Etter kurset skal du ha kunnskap og kompetanse til å lage undervisningsopplegg som inneholder programmering.

Program første økt (del 1):
Ideene bak programmering og hvorfor det er viktig i læreplanen presenteres. Du lærer om, og vi gjennomfører, noen opplegg som bruker analog programmering og problemløsning ved algoritmisk tenkning. Deretter jobber vi med begreper brukt i programmering på 1. - 7. trinn (variabler, vilkår, løkker og funksjoner) og bruker disse i noen enkle programmer. Mellom øktene er det forventet at du jobber med noen oppgaver.

Program andre økt (del 2):
Vi jobber videre med blokkbasert programmering og ser på de uendelige mulighetene programmering gir ved å bruke konseptene fra forrige økt. Vi diskuterer hvilke kompetansemål det er naturlig å bruke programmering som et verktøy i, og finner muligheter for tverrfaglig samarbeid med programmering som bro. Til slutt ser vi på en generell framgangsmåte for å lage undervisningsopplegg med programmering i egne fag.

Kursholder: Alexander Bjørndal

Alexander Bjørndal har en master i kjemi, et årsstudium i matematikk og informatikk og praktisk pedagogisk utdanning fra UiO. Etter å ha undervist på flere videregående skoler i Akershus jobber han i dag på Nesbru videregående skole hvor han underviser i fagene kjemi, matematikk, IT og naturfag. Han underviser både på International Baccalaureate (IB) og studieforberedende. Alexander er svært opptatt av å legge til rette for at elevene skal jobbe med utforskende arbeidsmetoder og ser programmering som en naturlig del av dette. Fra IB har han med seg erfaring som kaospilot på laboratoriet eller i klasserommet når elevene skal gjøre selvvalgte utforsknings-prosjekter over flere uker.

Målgruppe for kurset:
Lærere i 1. - 7. trinn