En liten åpen økonomi og EØS-avtalen - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 timer
Pris: 1.190

Vi tilbyr kurs i en liten åpen økonomi og EØS-avtalen som nettkurs. Det er uro i den internasjonale økonomien. Storbritannia har forlatt EU. Kina vokser fram som en ledende verdensøkonomi i geopolitisk rivalisering med USA. Frihandelen fortsetter, men betingelsene endres både i Europa og globalt.

Innhold:
Hvor står EØS-avtalen i dette? I dette kurset ser vi på integrasjonsnivåer for internasjonal handel og økonomisk integrasjon. Hva er et frihandelsområde, en tollunion, et fellesmarked? Hva er sammenhengene mellom EUs indre marked, EØS-avtalen, Brexit og Sveits sine avtaler med EU? Hvordan samspiller økonomi og politikk i EUs indre marked, og hva er virkningene på velferdsstaten? Hva med EUs økonomiske og monetære union (ØMU) og euroen som fellesvaluta?

Hvilken rolle spiller Verdens handelsorganisasjon (WTO), Det internasjonale pengefondet (IMF) og regionale frihandelsområder som USMCA (NAFTA) i den internasjonale økonomien? Hva er forskjellen mellom en handelsforhandling, en handelskrig og økonomiske sanksjoner? Hvorfor er det en handelskrig mellom Kina og USA? Hva er handlingsrommet for Norges lille åpne økonomi i den globale og europeiske økonomien generelt, og i EØS-avtalen spesielt?

Alle nivåer for økonomisk integrasjon mellom autarki (selvberging) og føderasjon (full sammenslåing av økonomier) vil bli drøftet. Kursholder vil angi fordelene med frihandel, innenlandsk omfordeling, reaksjoner mot frihandel og argumenter for selektive begrensninger i den. Sammenhengen mellom innenrikspolitikken og en nasjonal handelspolitikk vil bli tydeliggjort. En rekke aktuelle eksempler vil bli gitt.

Kursholder: Ole Gunnar Austvik

Ole Gunnar Austvik er professor ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer, og har arbeidet særlig med politisk økonomi, energipolitikk og europeisk integrasjon. Han har tidligere jobbet ved bl.a. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå, og er utnevnt Senior Fellow ved Harvard Kennedy School, USA.