Fagfornyelsen og konsekvensene for engelsk på småskolenKursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 1 dag
Pris: 1.890
Neste kurs: 12.02.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om fagfornyelsen og konsekvensene for engelskundervisning på småskolen. Engelskfaget har gjennomgått store forandringer i forbindelse med fagfornyelsen og den nye læreplanen som settes i verk høsten 2020.

Dette kurset vil ta for seg:
• Hva er «det nye» i engelskfaget, og hva betyr det for undervisningen min
• Hva skal jeg gjøre i engelsktimene
• Kurset vil gi innsikt i endringene og mange praktiske eksempler, tips og undervisningsideer

Kursinnhold:
• Kjerneelementer
• Interkulturell kompetanse
• Sammenhengen med andre fag
• Dybdelæring
• Språklyder og stavemønstre
• Engelsk som system
• Egnede strategier
• Tverrfaglig tema: Livsmestring og folkehelse
• Vurdering

Kursmateriell:
Kursavgiften er inkluderer lunsj

Vis flere tilsvarende kurs: