Ungt utenforskap 2020Kursarrangør: JobbAktiv
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
          Akershus, Ullensaker
Kursadresse: Balder allé 2, 2060 Gardermoen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 4.250

Vi tilbyr konferanse om ungt utenforskap 2020 - en konferanse om ungdom, utenforskap og arbeid. 70.000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge NAV. En av tre unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker.

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder. På konferansen ser vi nærmere på hva som må og kan gjøres for å hjelpe unge utenfor.

Program dag 1)

kl 10:00 - 10:30, Åpning av konferansen:
Høy sysselsetting er svært viktig, både for velferdsstaten, for bedriftene og ikke minst for enkeltmennesket. Vi har et godt arbeidsliv i Norge, men dessverre står altfor mange utenfor blant dem en bekymringsfull andel unge. Utenforskap er sløsing med ressurser. Riktig kompetanse er et viktig botemiddel for å unngå at unge havner på ytelser.

kl 10:30 - 11:00, Hva er utenforskap? Tall, utvikling og trender:
Ulf Andersen er NAVs tallelskende og engasjerte statistikksjef, med øverste ansvar for at tallene i offisielle statistikker er korrekte. Ulf er opptatt av hva tallene kan fortelle oss, og leter stadig etter nye måter å sette sammen tall på, for å oppnå økt innsikt og kunnskap om trender, utfordringer og muligheter.

kl 11:00 - 11:30, Ungdom og fattigdom:
Hva kan konsekvensene bli for ungdom som vokser opp i familier med svak økonomi? Forsker Christer Hyggen har undersøkt dette, og mener det er flere sammenhenger mellom fattigdom og utenforskap. Blant annet utestengelse, mobbing og en svakere fysisk og psykisk helse. Foredraget vil oppsummere funnene av undersøkelsen, og samtidig gi råd til tiltak ovenfor denne målgruppen.

kl 11:45 - 12:15, Interaktiv app utvikles for å få unge ut i jobb eller utdanning:
Universitet i Stavanger utvikler nå en app som skal få unge ut i jobb eller utdanning. Prosjektet har fått 10. millioner fra Forskningsrådet til utvikling av dette verktøyet. Målgruppen for prosjektet er unge mellom 15 og 25 år, som står utenfor jobb, skole eller jobbtrening.

kl 12:15 - 13:00, Tidligere ute og tettere på:
Annette Lilletvedt har sammen med mentorer fra Innovasjon Norge og Impact Hub i Bergen, utviklet en innovativ og nyskapende modell for inkludering av unge med psykiske helseutfordringer. Virksomheten har blitt nominert til prisen «Årets sosiale entreprenør» for sitt nyskapende inkluderingsarbeid. Fokus har vært på å være tidligere ute og tettere på, med tilrettelagte og skreddersydde tjenester for å få unge med psykiske helseutfordringer raskere og oftere tilbake i skole og arbeid. Annette vil dele noen av verktøyene PitStop bruker i sitt innovative inkluderings-konsept. Hun har med seg Marta Fjereide som forteller hvordan hun klarte å komme i arbeid, etter over 50 innleggelser i psykisk helsevern.

kl 13:00 - 14:00, Lunsj

kl 14:00 - 14:45, Livs- og karrieremestring - karriereveiledning av utsatte grupper:
Karriereveiledning handler ikke bare om yrkes- og utdanningsvalg. Det handler også om identitetsutvikling og hjelp til å mestre utfordringer i livet. Hvilket potensiale ligger i unge i en sårbar fase? Ressursfokusert og løsningsorientert karriereveiledning synliggjør de utsattes kompetanse, og kan avdekke samfunnets behov for denne typen kompetanse.

kl 15:00 - 15:30, Individuell jobbstøtte hjelper «unge på randen» ut i arbeid:
Ungt utenforskap er en internasjonal utfordring med store personlige og samfunnsmessige konsekvenser. En ny doktorgradsavhandling gjennomført i 2019 viser at individuell jobbstøtte er et effektivt tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen blant unge som står i fare for å bli uføre i Norge.

kl 15:45 - 16:45, Begrensningene finnes kun i eget hode - mulighetene likeså:
Med sin brede og lange livserfaring som «annerledes» med spennvidde fra sykeseng til Sydpol, kommer Cato Zahl Pedersen inn på viktige individuelle og teammessige suksesskriterier og drivkrefter for å lykkes. Uansett oppgaver og mål er veien til resultatene den store opplevelsen. Foredraget til Zahl Pedersen legger vekt på mulighetsorientering, planlegging, gjennomføringskraft, egen motivasjon, teamarbeid, samhandling mot felles mål og endringsvilje.

Program dag 2)

Tema er skolefrafall, skole og yrkesutdanning

kl 08:45 - 10:30, Om skolefravær, motivasjon og mestring:
Skolevegring og drop-out problematikk er dessverre økende på alle klassetrinn. I mange tilfeller er det de mest sensitive og verdiorienterte elevene som først kjenner ulyst og ubehag. Skolefravær er et svært vanskelig tema både for eleven, foreldre, skolen og samfunnet generelt.

Foredraget belyser følgende:
• Hva kjennetegner Generasjon Prestasjon og det moderne samfunnets verdier
• Hvem er drop-out elevene og hvorfor vegrer de seg
• Sensitive unges møte med norsk skole
• Skolevegring handler mye om psykisk trygghet og egenverdi. Hva er dette og hvordan utvikles det
• Hvordan kan vi skape mestringsfølelse hos de som vegrer seg og har droppet ut
• Det offentlige hjelpeapparatets møte med skolevegreren
• Tiltak, erfaringer og hjelpeverktøy som kan gi gode løsninger
• Dialog og svar på spørsmål

kl 10:45 - 11:30, Livsgnist og motivasjon til bli i en jobb eller en utdanning:
3.000 unge har de siste årene gått gjennom lyk-z metoden FROG ledertreningsprogram for unge. Tre av fire deltakere har fått varig endring, og står nå i arbeid og skole. Hva er forklaringen? Daglig leder Ingeborg Lykseth har med seg to ungdommer, som deler verktøyet som har bragt dem fra utenforskap til arbeid og livsglede.

kl 11:30 - 12:30, Lunsj

kl 12:30 - 13:15, Karrierekompetanse i praksis:
Karrierekompetanse er sentralt i forslag til nytt rammeverk, men hvordan tar vi det inn i vårt praktiske arbeid? I dette foredraget vil foreleser oppsummere den praktiske, relevante og konkrete tilnærmingen vi kan ha i møte med ungdom. Foreleser vi gi tips til gode opplegg dere kan bruke i eget arbeid.

kl 13:30 - 14:15, «Hva skal det bli av meg?»
Mange unge har et stort selvbilde, og blir sjokkert over kravene som blir stilt fra arbeidsliv og skole. Samtidig er det mange som aldri får bekreftelse, og tviler på seg selv og sine evner. For begge disse gruppene kan det være hardt å møte den virkelige verden. Den kjente psykologen Peder Kjøs vil i sitt innlegg gi råd til hvordan vi som hjelpeapparat og voksne kan være til hjelp for unge som står overfor disse store spørsmålene: Hva skal det bli av meg? Hvor skal jeg høre til?