Hudsykdommer - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 20 timer
Pris: 5.140

Vi tilbyr kurs om hudsykdommer som nettkurs. Pasienter med utslett og hudsykdommer er hyppig forekommende i allmennpraksis. Som regel dreier det seg om milde og forbigående tilstander, men alvorlige og livstruende sykdommer forekommer også.

Innhold:
I dette kurset møter du pasienter med nærmere 50 forskjellige hudsykdommer. Ut fra karakteristika i sykehistorien og bilder av utslettene skal du stille diagnosen og løse oppgaver som handler om diagnostikk og behandling av disse sykdommene. Det er et problembasert, interaktivt kurs med flervalgsspørsmål. Svarer du korrekt, skårer du poeng. Svarer du feil, taper du poeng. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85% korrekte svar i hvert av deltemaene.

Kurset er delt inn i 9 tema:
Erytemer, eksemer, skjellende tilstander, papuløse tilstander og nevi, pigmentendringer, pustuløse tilstander, vesikler og blemmer, sår i huden og utslett med feber eller kløe. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta det aktuelle deltemaet om igjen.

De fleste oppgavene har en introduksjon for å klargjøre bakgrunnen for spørsmålet. Det står angitt om spørsmålet har kun ett riktig svar eller om det er flere riktige svar. Hvert svaralternativ utløser en kommentar. Når oppgaven er korrekt besvart, får du en kortfattet faktabeskrivelse av riktig svar og relaterte opplysninger. Kurset er godkjent av Legeforeningen som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin med 20 timer / poeng.

Kurset starter med en pre-test bestående av 10 spørsmål. Hensikten med pre-testen er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er og en test på hvor "god" du er. I pre-testen får du ikke vite om du har svart riktig eller feil, men ved avsluttet test får du vite hvor mange poeng du skåret sammenholdt med maksimal mulig poengskåre. På samme måte er det en posttest ved avsluttet kurs. Dine prestasjoner i pre- og posttesten er ikke avgjørende for om du får godkjent kurset.

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen:
• Kurset er utviklet av professor i allmennmedisin og sjefsredaktør i NEL, Terje Johannessen. Kurset er kvalitetssikret av spesialist i hudsykdommer, Morten Dalaker og redaktør i NEL, Tor André Johannessen.