Norsk Helseinformatikk AS

Norsk Helseinformatikk (NHI) er et uavhengig firma som har Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), et medisinsk oppslagsverk for leger og helsepersonell, som kjerneprodukt. Vi tar sikte på å være den ledende tilbyderen av e-læringskurs for helsesektoren. Vi har i dag over 30 forskjellige kurs tilpasset ulike profesjoner og nivå. Alle kursene er strengt kvalitetssikret.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

Angsttilstander - nettkurs

Vi tilbyr angsttilstander som nettkurs. Angst er et av de hyppigste symptomene man møter i allmennpraksis. Over en tredel av de pasientene som presenterer et psykiatrisk problem, klager over angst.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 2.970 kr  

Avføringsendringer - nettkurs

Vi tilbyr kurs om avføringsendringer som nettkurs. Avføringsforstyrrelser er en vanlig problemstilling i allmennpraksis. Symptomet kan skjule en lang rekke diagnoser fra trivielle til livstruende sykdommer.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 timer 3.820 kr  

Basale smittevernrutiner - nettkurs

vi holder kurs i basale smittevernrutiner på nettkurs. Kurset har som formål å sikre og dokumentere at helsepersonell har nødvendig kompetanse om basale smittevernrutiner som skal følges i arbeid med alle pasienter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 350 kr  

Depresjoner - nettkurs

Vi tilbyr depresjoner som nettkurs. Kurset omfatter tilstandene depresjon, postnatal depresjon, posttraumatisk stresslidelse, søvnforstyrrelser og bipolar affektiv lidelse.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer 2,145 kr  

Dyspepsi - nettkurs

Vi tilbyr kurs om dyspepsi som nettkurs. Dyspepsi er plager fra øvre del av magen. Utfordringen for legen er å avklare hvilke diagnoser som er relevante, om det er nødvendig å henvise til endoskopi og hvilken behandling som skal gis til de ulike underliggende sykdommene.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 2.970 kr  

Forebygging av tvang og makt ved utviklingshemning - nettkurs

Vi tilbyr grunnkurs i forebygging av tvang og makt ved utviklingshemning som nettkurs. Målet med kurset er å øke kunnskap, kompetanse og refleksjon hos helsepersonell som yter tjenester til personer med utviklingshemning, og gjennom dette forebygge bruk av tvang og makt.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 760 kr  

Gastroenterologi, voksne - nettkurs

Vi tilbyr kurs om gastroenterologi, voksne som nettkurs. Magetarmsykdommer i øvre og nedre del av fordøyelseskanelen er vanlige i allmennpraksis.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 timer 5.140 kr  

Gastroenterologi, voksne og barn - nettkurs

Vi tilbyr kurs om gastroenterologi, voksne som nettkurs. Magetarmsykdommer i øvre og nedre del av fordøyelseskanelen er vanlige i allmennpraksis.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30 timer 6.350 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>