Norsk Helseinformatikk AS

Norsk Helseinformatikk (NHI) er et uavhengig firma som har Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), et medisinsk oppslagsverk for leger og helsepersonell, som kjerneprodukt.

Vi tar sikte på å være den ledende tilbyderen av e-læringskurs for helsesektoren.

Vi har i dag over 30 forskjellige kurs tilpasset ulike profesjoner og nivå. Alle kursene er strengt kvalitetssikret.


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Avføringsendringer - nettkurs

Vi tilbyr kurs om avføringsendringer som nettkurs. Avføringsforstyrrelser er en vanlig problemstilling i allmennpraksis. Symptomet kan skjule en lang rekke diagnoser fra trivielle til livstruende sykdommer.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 timer 3.050 kr  

Dyspepsi - nettkurs

Vi tilbyr kurs om dyspepsi som nettkurs. Dyspepsi er plager fra øvre del av magen. Utfordringen for legen er å avklare hvilke diagnoser som er relevante, om det er nødvendig å henvise til endoskopi og hvilken behandling som skal gis til de ulike underliggende sykdommene.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 2.200 kr  

Forebygging av tvang og makt ved utviklingshemning - nettkurs

Vi tilbyr grunnkurs i forebygging av tvang og makt ved utviklingshemning som nettkurs. Målet med kurset er å øke kunnskap, kompetanse og refleksjon hos helsepersonell som yter tjenester til personer med utviklingshemning, og gjennom dette forebygge bruk av tvang og makt.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 760 kr  

Generell legemiddelhåndtering for helsefagarbeider - nettkurs

Vi tilbyr generell legemiddelhåndtering for helsefagarbeider som nettkurs. Med dette oppfriskningskurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 375 kr  

Generell legemiddelhåndtering for sykepleier - nettkurs

Vi tilbyr oppfriskningskurs i generell legemiddelhåndtering for sykepleiere og vernepleiere som nettkurs. Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer 475 kr  

Grunnkurs dokumentasjon for sykepleiere - nettkurs

Vi tilbyr grunnkurs i dokumentasjon for sykepleiere som nettkurs. Det er et overordnet mål at kvaliteten på sykepleie og behandling av den enkelte pasient skal være best mulig ut fra tilgjengelige ressurser. Dokumentasjon av sykepleien er et virkemiddel for å oppnå høy kvalitet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer 475 kr  

Grunnkurs i HLR, basal voksne for assistenter medhjelper nettkurs

Vi tilbyr grunnkurs i HLR, basal voksne, for assistenter (medhjelper) som nettkurs. Dette er et teoretisk kurs som bør komplementeres med praktisk øvelse med HLR-dukke.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 350 kr  

Grunnkurs i HLR, basal voksne for helsefagarbeider - nettkurs

Vi tilbyr grunnkurs i HLR, basal voksne for helsefagarbeider som nettkurs. Dette er et teoretisk kurs som bør komplementeres med praktisk øvelse med HLR-dukke.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 350 kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>