Avføringsendringer - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 12 timer
Pris: 3.470

Vi tilbyr kurs om avføringsendringer som nettkurs. Avføringsforstyrrelser er en vanlig problemstilling i allmennpraksis. Symptomet kan skjule en lang rekke diagnoser fra trivielle til livstruende sykdommer.

Innhold:
Kurset gir deg en oppdatering på utredningen av avføringsforstyrrelser og behandlingen av de viktigste underliggende sykdommene. Kurset er godkjent som valgfritt kurs av Legeforeningen med 12 poeng (timer), men tatt i kombinasjon med vårt kurs om dyspepsi (8 poeng) og / eller magesmerter hos barn (10 poeng), er kursene godkjente som klinisk emnekurs i gastroenterologi i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin.

Det totale antall poeng avhenger av hvilke kurs du tar:
• Avføringsforstyrrelser + dyspepsi: 20 poeng
• Avføringsforstyrrelser + magesmerter hos barn: 22 poeng
• Avføringsforstyrrelser + dyspepsi + magesmerter hos barn: 30 poeng
• Dyspepsi + magesmerter hos barn: 18 poeng

De 6 pasientene du møter i kurset skal utredes og behandles. Underveis konfronteres du med kliniske og teoretiske oppgaver knyttet til generell diagnostikk ved avføringsforstyrrelser, utredning av de enkelte underliggende tilstandene og behandling av disse.

Faglig forankring:
Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasientene presenterer avføringsforstyrrelser, kan det være nyttig å studere symptomartiklene om kronisk diaré og blod i avføringen før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen:
• Terje Johannessen, Kurt Krogh, Ingard Løge og Tor André Johannessen