Depresjoner - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: 2,145

Vi tilbyr depresjoner som nettkurs. Kurset omfatter tilstandene depresjon, postnatal depresjon, posttraumatisk stresslidelse, søvnforstyrrelser og bipolar affektiv lidelse.

Depresjoner - del av klinisk emnekurs i psykiatri
Ca 3% av pasientene i allmennpraksis får diagnosen depresjon. Minst 25% av kvinner og 15% av menn får i løpet av livet en behandlingstrengende depresjon. De fleste alvorlige depressive tilstander starter i slutten av tenårene.

Kurset dreier seg om depresjoner og omfatter tilstandene depresjon, postnatal depresjon, posttraumatisk stresslidelse, søvnforstyrrelser og bipolar affektiv lidelse. Det er et problembasert, interaktivt kurs. Kurset består av fem sesjoner, en om hver av disse tilstandene. Hver sesjon består av en rekke spørsmål vedrørende forekomst, årsaker, diagnostikk, behandling og prognose. Svarer du korrekt, skårer du poeng. Svarer du feil, taper du poeng. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85% korrekte svar i hver av sesjonene. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta de spørsmålene du svarte feil på i den aktuelle sesjonen om igjen.

De fleste oppgavene har en introduksjon for å klargjøre bakgrunnen for spørsmålet. Det angis om spørsmålet har kun ett riktig svar eller om det er flere riktige svar. Hvert svaralternativ utløser en kommentar. Når oppgaven er korrekt besvart, får du en kortfattet faktabeskrivelse av riktig svar og relaterte opplysninger.

Kurset er godkjent av Legeforeningen som et valgfritt kurs med 5 timer/poeng. Om du ønsker det, kan kurset kombineres med de valgfrie kursene om angsttilstander (8 timer/poeng) og psykoser (4 timer/poeng) og er da godkjent som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin med totalt 17 timer/poeng. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.)

Kurset starter med en pretest bestående av 10 spørsmål. Hensikten med pretesten er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er og en test på hvor "god" du er. I pretesten får du ikke vite om du har svart riktig eller feil, men ved avsluttet test får du vite hvor mange poeng du skåret sammenholdt med maksimal mulig poengskåre. På samme måte er det en posttest ved avsluttet kurs. Dine prestasjoner i pre- og posttesten er ikke avgjørende for om du får godkjent kurset.

Faglig forankring

Læringsmål:

• ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning

• ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging

• ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse

• ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten

• ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste

• ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan

• ALM 074: Behandlingsplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

• ALM 080: Fysiologiske og epidemiologiske forhold, spesielle sykdomsuttrykk - faser i livet


Kurset er utviklet av professor i allmennmedisin og sjefsredaktør i NEL, Terje Johannessen, og redaktør i NEL, Tor André Johannessen. Innholdet baserer seg på NEL-artikler.

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs